Sense categoria

CONVOCATÒRIA D’AJUDES PER A MATERIAL CURRICULAR DESTINADES A L’ALUMNAT D’INFANTIL I PRIMÀRIA PER AL CURS 2021-2022

Un any més des de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de la Romana es convoquen les ajudes per al material curricular destinades a l’alumnat empadronat al municipi i que cursarà Educació Infantil o Primària durant el present curs 2021-2022.

El passat dijous 30 d’octubre la Junta de Govern Local va aprovar la convocatòria i les bases que regiran les esmentades ajudes que aniran a càrrec de la partida pressupostària corresponent dotada amb 5.000 euros. Les quantitats s’han establert en funció del cost del material de cada nivell, segons les dades aportades pel CEIP “La Romana” i l’EIM “La Balseta”.

Els nens d’Infantil continuaran sense llibres de text i treballaran amb material curricular. En conseqüència, les quantitats de les ajudes seran de 37 € per al Primer Cicle d’Infantil; 67 € per a Infantil de 3 anys; 47 € als alumnes d’Infantil de 4 i 5 anys i de 17 euros per a l’alumnat de Primària destinat al material curricular.

Els beneficiaris de les ajudes seran els alumnes empadronats en la Romana i que estiguen matriculats en l’Escola Infantil Municipal “La Balseta” i el CEIP La Romana o, en qualsevol altre, sempre que siga per Dictamen d’Escolarització.

El termini de sol·licitud serà de l’1 al 22 d’octubre de 2021 ambdos inclosos.

Les bases es troben anexades a aquest comunicat així com la instància de sol·licitud (ANNEX I).

Els alumnes que no consten en les llistes oficials de matriculació remitides pel centre a l’Ajuntament, hauran de presentar un certificat de matrícula del CEIP “La Romana”.

ELS ALUMNES DE L’IES “EL VINALOPÓ” TAMBÉ DISPOSARAN DE TRANSPORT ESCOLAR

Després de la reunió mantinguda a principis d’estiu entre l’Alcalde de La Romana, Nelson Romero, el Regidor d’Educació, Enrique Rizo i el Director General de Formació Professional, Manolo Gomicia; s’han dut a terme totes les gestions perquè els alumnes de la Romana que cursen Cicles Formatius en l’IES El Vinalopó també puguen disposar del transport escolar gratuït. El mateix autobús que transporta als alumnes de Batxiller i Cicles Formatius a l’IES La Mola, efectuarà una parada en l’IES El Vinalopó per a deixar i recollir a l’alumnat matriculat en aquest Centre.

Aquesta gestió ha suposat un pas molt important perquè tot l’alumnat de la Romana tinga les mateixes oportunitats independentment del Cicle Formatiu i del Centre que trie i que no supose un desavantatge respecte dels alumnes que resideixen a Novelda.

L’horari dels autobusos del transport escolar per a la setmana del 8 al 10 de setembre serà el següent:

Dimecres 8 de setembre:

1r ESO – Eixida a les 8.30 h. i regrés a les 11.00 h.

2n ESO – Eixida a les 9.30 h. i regrés a les 12.00 h.

Dijous 9 de setembre:

3r i 4t ESO – Eixida a les 8.30 h. i regrés a les 11.00 h.

1r i 2n BATXILLERAT – Eixida a les 9.30 h. i regrés a les 12.00 h.

Divendres 10 de setembre:

FP BÀSICA, CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR – Eixida a les 9.30 h. i regrés a les 12.00 h.

A partir del dilluns 13 de setembre l’horari serà:

EIXIDA: 7.30 h

REGRÉS: 1r i 2n ESO a les 14.00 h. / Resta de cursos a les 15.15 h.

SUBVENCIÓ PER A LA REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DE CAMINS

L’Ajuntament de la Romana ha rebut de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant dos subvencions dintre de la convocatòria de Subvencions per a la reparació i conservació de camins de titularitat no provincial – Anualitat 2021.

La primera d’elles, de 2.946’79 euros per al desbrossament i neteja de marges d’una part del camí de Pomares, Benessa i Palaus.

L’altra ha anat destinada a les obres de reparació simple i terraplenat en diversos trams de camins municipals: Camí de Canicios i Benessa, per un total de 4.937’36 euros.

XAVI CASTILLO NEWS!

El pròxim diumenge 15 d’agost de 2021 a les 22.30 hores al Parc Dr. Pérez López podrem gaudir de l’espectacle amb el conegut humorista valencià Xavi Castillo.

Xavi Castillo News! és un espectacle definit per l’actualitat en clau de comèdia. Amb la sàtira i l’humor habitual de la companyia valenciana Pot de Plom, l’humorista Xavi Castillo reflexiona sobre l’escenari al voltant de les últimes notícies del món que ens envolta. Un espectacle canviant i amb grans dosis d’improvisació que se’n riu del que ens volen explicar cada dia les grans portades informatives. Es tracta d’una sàtira directa i sense pèls a la llengua sobre l’actualitat social i política amb un espectacle per a riure en aquest moment de caos.

L’entrada serà gratuïta limitada a l’aforament i les portes del parc s’obriran una hora abans de començar l’espectacle. Durant l’acte, la zona de jocs infantils romandrà tancada i serà obligatori l’ús de la mascareta quan no ocupem els nostres seients.

L’AIGUA DEL TRASVASSAMENT DEL XÚQUER ARRIBA A LA COMARCA

El passat dilluns 9 d’agost fou un dia històric per als regants de la Romana i de la comarca; l’arribada d’aigua del trasvassament del riu Xúquer és una realitat per a la nostra agricultura; l’arribada es va produir als embassaments de la Comunitat de Regants de la Romana ubicats a Madara.

En aquest esdeveniment ha estat present la Consellera de Medi Ambient i Agricultura Mireia Mollà, el Director General de l’Aigua, Manolo Aldeguer; l’Alcalde de la Romana, Nelson Romero i els regidors Enrique Rizo, Mª José Iñesta i el regidor de Medi Ambient i Agricultura Noé Cerda. A l’esdeveniment acudiren també els Alcaldes de Monòver, Alejandro García; de el Pinós, Lázaro Azorín; i Miguel Polo i Marc García per part de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i diferents representants de la Comunitat de Regants de la Romana que han manifestat la gran satisfacció per l’arribada de l’aigua que tant es desitjava.

LA CONSELLERIA AUTORITZA 3 PLACES MÉS A L’ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL PER AL PRÒXIM CURS

Una vegada finalitzat el procés d’admissió a l’Escola Infantil Municipal “La Balseta”, entre les sol·licituds presentades en termini, es va procedir a la baremació per a l’adjudicació de places. En l’aula de 0-2 anys van quedar fora 3 sol·licituds sense plaça.

Des de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de la Romana es va cursar una petició a la Direcció Territorial d’Alacant de la Conselleria d’Educació per a que augmentara de forma provisional el pròxim curs en 3 places més l’aula de 0-2 anys amb la finalitat de donar resposta a totes les sol·licituds presentades en el termini establert.

El Director Territorial d’Educació ha resolt de forma positiva concedint la petició de l’Auntament de la Romana. Amb aquesta Resolució, el pròximo curs la ràtio en la EIM “La Balseta” serà de 14 alumnes a l’aula de 2-3 anys i 16 alumnes a l’aula de 0-2 anys.

El Regidor d’Educació de l’Ajuntament de la Romana, Enrique Rizo, se sent satisfet de la gestió realitzada al respecte, doncs així es consegueix la plena escolarització per al pròxim curs.

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA LGTBFÒBIA

El 17 de maig es commemora el dia internacional contra l’homofòbia, la transfòbia i la bifòbia; per a celebrar que en aquesta data, en 1990, la Organització Mundial de la Salut eliminà l’homosexualitat dels catàlegs de malalties.

“La lluita no és només una lluita sobre ser hetero, homo o trans, és una lluita sobre ser humans” (Boy George). Amb l’esforç de tots, farem un món més just per a totes les persones.

AJUDA PRIMERA INSTAL•LACIÓ JÓVENS (AGRICULTORS-RAMADERS) CONVOCATÒRIA 2021

RÈGIM D’AJUDA

Les ajudes consisteixen en una prima la quantitat básica de la qual s’estableix en 20.000 €, que pot incrementar-se en les següents quantitats:

a) 5.000 € quan el jove s’instal·la com membre d’una entitat associativa, que no siga unipersonal, amb personalitat jurídica. Les sol·licituts que s’acullen a aquest increment de l’import base no podran acollir-se als apartats b) i c).

b) 10.000 € quan en la sol·licitud d’ajuda estiga prevista la utilització de més de 2 UTA i fins 3 UTA tras la implementació del pla empresarial.

c) 15.000 € quan en la sol·licitud d’ajuda estiga prevista la utilització de més de 3 UTA tras la implementació del plan. Aquest apartat és excloent amb l’anterior.

d) 10.000 € per a les sol·licituts que tinguen prevista la instal·lació en una explotació mixta amb al menys 0,5 UTA en orientacions agrícoles i 0,5 en orientacions ramaderes.

e) 5.000 € si l’explotació està ubicada en la seua major part en zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques, segons el PDR CV 2014-2020 o en zones incloses en la xarxa Natura 2000.

f) 15.000 € si l’explotació es troba ubicada en la seua major part en zones de muntanya, segons el PDR CV 2014-2020. Aquest apartat és excloent amb l’anterior.

g) 5.000 € si la sol·licitud preveu que l’explotació dispose d’instal·lacions per a l’acondicionament i/o transformació de, al menys, el 25% de la producció obtesa.

h) 5.000 € si el pla empresarial contempla la recuperació de terres en estat d’abandó, que suposen al menys l’equivalent a 0,3 UTA.

En qualsevol cas, l’import total de l’ajuda pot arribar com a màxim als 70.000 €.

ENLLAÇ INTERNET DEL PROCEDIMENT

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=571&version=amp