LA CONSELLERIA AUTORITZA 3 PLACES MÉS A L’ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL PER AL PRÒXIM CURS

Una vegada finalitzat el procés d’admissió a l’Escola Infantil Municipal “La Balseta”, entre les sol·licituds presentades en termini, es va procedir a la baremació per a l’adjudicació de places. En l’aula de 0-2 anys van quedar fora 3 sol·licituds sense plaça.

Des de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de la Romana es va cursar una petició a la Direcció Territorial d’Alacant de la Conselleria d’Educació per a que augmentara de forma provisional el pròxim curs en 3 places més l’aula de 0-2 anys amb la finalitat de donar resposta a totes les sol·licituds presentades en el termini establert.

El Director Territorial d’Educació ha resolt de forma positiva concedint la petició de l’Auntament de la Romana. Amb aquesta Resolució, el pròximo curs la ràtio en la EIM “La Balseta” serà de 14 alumnes a l’aula de 2-3 anys i 16 alumnes a l’aula de 0-2 anys.

El Regidor d’Educació de l’Ajuntament de la Romana, Enrique Rizo, se sent satisfet de la gestió realitzada al respecte, doncs així es consegueix la plena escolarització per al pròxim curs.