Sense categoria

LA CONSELLERIA AUTORITZA 3 PLACES MÉS A L’ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL PER AL PRÒXIM CURS

Una vegada finalitzat el procés d’admissió a l’Escola Infantil Municipal “La Balseta”, entre les sol·licituds presentades en termini, es va procedir a la baremació per a l’adjudicació de places. En l’aula de 0-2 anys van quedar fora 3 sol·licituds sense plaça.

Des de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de la Romana es va cursar una petició a la Direcció Territorial d’Alacant de la Conselleria d’Educació per a que augmentara de forma provisional el pròxim curs en 3 places més l’aula de 0-2 anys amb la finalitat de donar resposta a totes les sol·licituds presentades en el termini establert.

El Director Territorial d’Educació ha resolt de forma positiva concedint la petició de l’Auntament de la Romana. Amb aquesta Resolució, el pròximo curs la ràtio en la EIM “La Balseta” serà de 14 alumnes a l’aula de 2-3 anys i 16 alumnes a l’aula de 0-2 anys.

El Regidor d’Educació de l’Ajuntament de la Romana, Enrique Rizo, se sent satisfet de la gestió realitzada al respecte, doncs així es consegueix la plena escolarització per al pròxim curs.

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA LGTBFÒBIA

El 17 de maig es commemora el dia internacional contra l’homofòbia, la transfòbia i la bifòbia; per a celebrar que en aquesta data, en 1990, la Organització Mundial de la Salut eliminà l’homosexualitat dels catàlegs de malalties.

“La lluita no és només una lluita sobre ser hetero, homo o trans, és una lluita sobre ser humans” (Boy George). Amb l’esforç de tots, farem un món més just per a totes les persones.

AJUDA PRIMERA INSTAL•LACIÓ JÓVENS (AGRICULTORS-RAMADERS) CONVOCATÒRIA 2021

RÈGIM D’AJUDA

Les ajudes consisteixen en una prima la quantitat básica de la qual s’estableix en 20.000 €, que pot incrementar-se en les següents quantitats:

a) 5.000 € quan el jove s’instal·la com membre d’una entitat associativa, que no siga unipersonal, amb personalitat jurídica. Les sol·licituts que s’acullen a aquest increment de l’import base no podran acollir-se als apartats b) i c).

b) 10.000 € quan en la sol·licitud d’ajuda estiga prevista la utilització de més de 2 UTA i fins 3 UTA tras la implementació del pla empresarial.

c) 15.000 € quan en la sol·licitud d’ajuda estiga prevista la utilització de més de 3 UTA tras la implementació del plan. Aquest apartat és excloent amb l’anterior.

d) 10.000 € per a les sol·licituts que tinguen prevista la instal·lació en una explotació mixta amb al menys 0,5 UTA en orientacions agrícoles i 0,5 en orientacions ramaderes.

e) 5.000 € si l’explotació està ubicada en la seua major part en zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques, segons el PDR CV 2014-2020 o en zones incloses en la xarxa Natura 2000.

f) 15.000 € si l’explotació es troba ubicada en la seua major part en zones de muntanya, segons el PDR CV 2014-2020. Aquest apartat és excloent amb l’anterior.

g) 5.000 € si la sol·licitud preveu que l’explotació dispose d’instal·lacions per a l’acondicionament i/o transformació de, al menys, el 25% de la producció obtesa.

h) 5.000 € si el pla empresarial contempla la recuperació de terres en estat d’abandó, que suposen al menys l’equivalent a 0,3 UTA.

En qualsevol cas, l’import total de l’ajuda pot arribar com a màxim als 70.000 €.

ENLLAÇ INTERNET DEL PROCEDIMENT

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=571&version=amp

ESTACIÓ METEOROLÒGIGA DE LA ROMANA

Recentement s’ha instal·lat a la terrassa del Centre Juvenil de la Romana una estació meteorològica per a que, principalment agricultors i tècnics, disposen de dades reals i ajustats.

Es tracta d’una estació meteorològica Davis Vantage Pro 2 amb la transmissió sense fil de dades i amb alimentació solar per a l’estalvi energètic. Disposa de sensor de temperatura i humitat exterior, anemòmetre i pluviòmetre. Amés, el Conjunt Integrat de Sensors (ISS) permet enviar les dades a la consola amb actualitzacions de dades cada 2,5 segons.

L’Ajuntament de la Romana i l’Associació Meteorològica del Sud-est (AMETSE) s’han proposat la firma d’un conveni de col·laboració per cinc anys. Amb aquest conveni, AMETSE publicarà les dades en la seua Xarxa MeteoSe per a que puguen ser consultats pels veïns, es puga donar difussió en las xarxes socials i, al mateix temps, donar publicitat al municipi, alhora de ser dades d’interés per a col·legis, entitats i administracions públiques.

Es pot accedir a aquestes dades des de la pàgina www.redmeteo.ametse.es i en breu també es podrà accedir des de la pàgina de l’Ajuntament de la Romana a través de l’enllaç escaient.

El Regidor d’Agricultura de l’Ajuntament de la Romana, Noé Cerdá, ha comprovat in situ junt als tècnics que les característiques de l’estació foren les adequades per a la seua instal·lació.

ADMISSIÓ ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL “LA BALSETA” PER AL CURS 2021-2022

Comença el procés d’admissió de l’alumnat a l’EIM “La Balseta” per al pròxim curs escolar 2021-2022. L’esmentat procés ve regulat pel Decret d’Alcaldia 2021-0096 de data 31/03/2021.

El dia 9 d’abril començarà amb la publicació de les places vacants per al pròxim curs i el procés es prolongarà fins l’última quinzena del mes de maig en què es portarà a cap la matrícula d’aquells alumnes que foren admesos.

Els alumnes matriculats durant el present curs (2020-2021) no participaran en aquesta convocatòria, doncs s’entén prorrogada de forma automàtica la matrícula per al pròxim curs.

Aquells alumnes que siguen admesos i no formalitzen la matrícula perdran el dret a la plaça.

Si desitgen realitzar qualsevol tràmit al respecte poden dirigir-se a l’Ajuntament en l’horari habitual. Per a una major informació, es poden consultar els següents documents:

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE PASQUA 2021

Des de la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de la Romana s’han preparat una sèrie d’activitats extraescolars dirigides a nenes i nens de primària amb la finalitat de promocionar els valors de la igualtat de gènere.

Les activitats es lduran a terme els dies 7 i 8 d’abril (“Jugar en Igualtat”) i 9 d’abril (“Gymkana per la Igualtat”); d’11:00 a 13:00 hores al Camp de Futbol Municipal i seran gratuïtes.

Les xiquetes i xiquets que desitgen participar, hauran d’inscriure’s a l’Ajuntament el dimarts 6 d’abril de 9:00 a 14:00 hores.

L’AJUNTAMENT IMPLEMENTA LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS AMB TALLERS DE ROBÒTICA

La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de la Romana ve realitzant des del mes d’octubre passa activitats extraescolars de repàs per a compensar els possibles dèficits ocasionats per la pandèmia, tenint en compte que el curs passat es va interrompre de forma presencial al mes de març.

Ara, s’han ofertat tallers de robòtica per a nens i nenes entre 6 i 11 anys. Al voltant de 75 menors gaudeixen ja des del passat dilluns i fins a finals del mes de maig de tallers en els quals aprenen els principis de la robòtica de forma divertida a través de la construcció de “legos” motoritzats.

La composició dels grups, tant de repás com de robòtica, han estat confeccionats amb la col•laboració del CEIP La Romana amb el fi de respectar els grups bambolla i garantir una major segureta sanitària. Les normes d’higiene són les mateixes que tenen al col•legi. L’empresa encarregada de portar-los a cap és “ROBOTIKIDS”, les monitores de la qual són veïnes nostres.

Les activitats Extraescolars de repàs i els tallers de robòtica són subvencionats per la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana per un montant de 7.200 euros.

8M DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

Des de la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de la Romana volem informar-los que demà 8 de març, se celebra el Dia Internacional de la Dona. Dia en el qual se commemora la lluita de les dones per la igualtat de drets. Algunes en el passat com Virginia Woolf o Clara Campoamor i ara altres com Emma Watson o Malala Yousafzai, han contribuït a l’avanç i al creixement del sexe femení. No devem oblidar que encara queda molt per aconseguir.

Aquest any degut a les circumstàncies per les que estem atravessant (La COVID 19) no hem pogut realitzar el tradicional esmorzar i posterior caminata i lectura del manifest. Esperem que l’any que ve puguem celebrar-ho.

La torre del nostre campanari ja llueix de color morat per a homenatjar a totes les dones lluitadores del nostre poble. Les que ja no estan i que tant van lluitar i per les que seguiran i seguiran fent-ho. Punxant en l’enllaç podeu accedir al video realitzat per la Generalitat Valenciana des de la Conselleria d’Igualtat per a promocionar el #8MImprescindibles

LA REGIDORIA D’EDUCACIÓ RECOMANA ALS PARES NO PORTAR ALS SEUS FILLS AL COL•LEGI ELS DOS DIES QUE QUEDEN DE CLASSE (modificada)

Davant la situació sobrevinguda i, tenint en compte que la competència del tancament per COVID-19 dels centres educatius de titularitat de la Generalitat l’ostenta Salut Pública, l’Ajuntament de la Romana li va traslladar ahir la preocupació per la transmissió del virus sol•licitant tancar el col•legi, ja que sols queden dos dies lectius.

Des de Salut Pública, amb les dades que disposaven, no consideraven que el nostre municipi es trobara en una situació de transmissió comunitària descontrolada.

Encara que, atenent a que moltes de les PCR practicades els últims dies han sigut en la medicina privada (no sabem si Salut Pública ha rebut ja aquestes últimes dades), i que sols resten dos dies lectius al trimestre, la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de la Romana recomana als pares que no porten als seus fills al col•legi i que romanguen al domicili reduint el nombre de contactes i les relacions socials. Si els nens no es quedaren a casa i isqueren al carrer per a jugar amb els seus companys, aquesta recomanació no tendria cap sentit.

No obstant això, tots els pares que ho desitgen o que ho necessiten, estan en el seu dret d’assistir al centre, sabent que el professorat acudirà amb normalitat per a atendre a tot l’alumnat que hi acudisca.

SEGONS LA INFORMACIÓ REBUDA EN LA CONVERSA MANTINGUDA FA UNS MOMENTS AMB LA DIRECCIÓ DE L’IES LA MOLA, AMPLIEM LA RECOMANACIÓ A L’ALUMNAT DE SECUNDÀRIA EN ELS MATEIXOS TERMES