Sense categoria

PLE ORDINARI

S’ha convocat Sessió Plenària de l’Ajuntament de La Romana per a dimarts que ve 7 de maig de 2024 a les 20.00 hores en el saló de plens amb el següent

ORDE DEL DIA

a)     Part resolutiva

1.      Aprovació de l’acta en esborrany de la sessió ordinària del Ple de data 8 de febrer de 2024.

2.   Aprovació inicial de l’Estudi Ambiental i Territorial Estratègic i exposició de modificació estructural del PGOU en compliment de Sentència del TSJ de la Comunitat Valenciana núm. 1769, de 2 de desembre de 2009 i Sentència de 30 d’octubre de 2013 de la Secció quinta de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem.

3.   Moció del Grup Popular d’Adhesió al Conveni marc de col·laboració entre la FVMP i la Generalitat per a mobilitzar sòl públic existent per a la promoció i construcció d’habitatge públic.

4.      Aprovació inicial del Pressupost municipal per a l’Exercici 2024.

b)  Activitat de control

1.      Dació de compte de la Liquidació de l’Exercici Pressupostari 2023.

2.      Dació de comptes de Decrets d’Alcaldia des de núm. 15 de data 16 de gener, fins a núm. 148 de data 28 de març de 2024.

c)      Precs i preguntes

L’ADMINISTRACIÓ PROP DE TU

La Subdelegació del Govern a Alacant, a través de la Regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de La Romana, organitza una sessió informativa per a tota la ciutadania amb l’objectiu d’acostar l’Administració als ciutadans. Esta sessió es durà a terme demà dimecres 3 d’abril a partir de les 10.00 hores a la Casa de la Joventut.

El contingut de la sessió informativa serà el següent:

 • Presentació del projecte servici per a acostar l’Administració a la ciutadania.
 • Què fem en la Subdelegació del Govern en benefici de la ciutadania; principals servicis que prestem.
 • L’Administració electrònica:
  • Canales d’assistència.
  • Drets de la ciutadania.
  • La carpeta ciutadana.
  • Accés electrònic als servicis públics.
  • Oficina d’assistència en matèria de registres.
  • Credencials digitals: cl@ve, certificat electrònic.
  • Vídeo sobre carpeta ciutadana.
  • Tríptics de les Cartes de Servicis de la Subdelegació del Govern.
 • Precs i preguntes: informació i servicis que es demanden pels ciutadans.
 • Oferiment perquè els ciutadans que ho desitgen puguen obtindre identificació electrònica (sistema cl@ve).

“MARIBEL I L’ESTRANYA FAMÍLIA”, de Miguel Mihura

Diumenge que ve 25 de febrer a la Casa de Cultura a les 19.30 hores, el grup de teatre Butaca posarà en escena l’obra de teatre “Maribel i l’estranya família” del dramaturg Miguel Mihura.

El grup Butaca compta amb 17 components, inclòs tècnic de so i llums. Comença la seua marxa sota la direcció de Lola Gutiérrez, el 17 de març de 2015 amb la representació de “El cianur només o amb llet” de J.J. Alonso Millán. Al desembre de 2016 estrena l’obra de Moliere “El malalt imaginari”

En 2019 representa l’obra de Jorge Llopis “Els pelópidas” i en l’actualitat “Maribel i l’estranya família”

Marcelino és un tímid i apocat xic que un dia coneix a Maribel en una barra americana exercint la prostitució, la presenta a casa a la seua mare i a la seua tia que la reben amb molta cordialitat obviant l’evident professió de Maribel i desitjant que es case amb ella.

Maribel i les seues amigues descobriran secrets i curiositats de la família.

El grup Butaca ha participat en recitals de Gloria Fuertes, Sabina i en l’actualitat de Luis Eduardo Aute.

TREBALLS DE MANTENIMENT EN EL PARATGE DE LA COVA DE PEPÍN

L’Ajuntament de La Romana està realitzant durant esta setmana una actuació de condicionament i manteniment de la zona del paratge de la Cova de Pepín, els treballs que s’estan duent a terme són de neteja i desbrossament de tota la zona recreativa, condicionar les senderes existents, canvi del mural trencat, reparació de teules i xicotetes reparacions, etc.

Esta actuació està sent duta a terme a través d’una subvenció de “Manteniment de zones verdes” al 100% de l’Excma. Diputació d’Alacant quantificada en uns 12.499’92€.

El Regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de La Romana, Noé Cerdà, fa una crida de responsabilitat a la població a fi de mantindre i conservar la zona en òptimes condicions per al gaudi general de tota la ciutadania.

CALENDARI RECOLLIDA DE RESIDUS 2024

L’Ajuntament de La Romana facilita als ciutadans, a través del web, el calendari on venen marcats amb un cercle verd els dies que al llarg de l’any 2024 hi haurà recollida de fem.

El mateix calendari en format paper podran recollir-lo en les dependències de l’Ajuntament i en els establiments comercials.

Es fa una crida a la ciutadania per a actuar de manera cívica en el procediment de recollida, depositant les bosses en condicions en llocs que no molesten a la resta de la ciutadania. Es prega la màxima precaució en depositar restes de cendres en bosses o contenidors, assegurant-se que estan perfectament apagades, en prevenció de possibles incendis en els mateixos contenidors o dels propis camions de recollida.

Es recorda que existeix un servici gratuït de recollida d’estris i electrodomèstics el telèfon dels quals apareix en el calendari amb la finalitat d’evitar que es depositen estos materials als voltants dels contenidors propiciant la creació d’abocadors incontrolats. I que estes accions estan contemplades en les ordenances municipals amb multes de fins a 3.000 euros.

XARRADA “REDUEIX EL TEU FEM”

El Consorci de Residus del Baix Vinalopó i la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de la Romana organitzen una xarrada de sensibilització ambiental titulada “REDUEIX EL TEU FEM. RECUPERA LA TERRA”.

La Xarrada tindrà lloc divendres que ve 1 de desembre a les 18.00 hores a la Casa Encarnà.

CONVOCADES LES AJUDES DESTINADES A LES ASSOCIACIONS PER A LES ACTIVITATS DEL 2023

La Regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de la Romana ha convocat les subvencions a les Associacions i Entitats sense ànim de lucre del nostre municipi per a sufragar les despeses de les activitats i projectes duts a terme al terme municipal de la Romana al llarg de l’any, des de l’1 de gener de 2023 fins a la publicació de les bases.

Les activitats dutes a terme han de tindre per objecte la consecució d’un fi públic o d’interés social per al municipi.

El termini de presentació de les sol·licituds és des del 24 de noviembre fins al 8 de desembre de 2023, ambdos inclosos, a l’Ajuntament de la Romana.

La quantitat total assignada en el Pressupost Municipal és de 6.500 euros. Les ajudes podran alcançar el 100% de les despeses subvencionables amb una quantitat màxima de 1.500 euros per beneficiari, que podran arribar fins els 4.000 euros en el cas de que es puguen incrementar les ajudes de forma proporcional mitjançant un repartiment adicional.

Adjuntem un enllaç per a consultar les bases i poder descarregar els Annexos corresponents per a realitzar la sol·licitud.

ASFALTAT DEL CAMÍ DE LA BOQUERA I BARRI SANT ANTONI

S’ha dut a terme una actuació de reg asfàltic amb graveta del camí que transcorre entre la pedania del Barri de Sant Antoni (Les Coves) i la Boquera, així com al camí de Pomares.

El total del cost de l’obra ha sigut de 48.339’50 € amb la part finançada a través d’una subvenció per part de l’Excma. Diputació d’Alacant de 42.500,00€, dins de la convocatòria “Realització d’inversions de camins de titularitat municipal a executar per Ajuntaments, anualitat 2023”

A esta obra d’asfaltat en camí rural s’unirà en breu de fons propis del romanent de tresoreria municipal la inversió per a continuar amb el projecte iniciat en estos anys per al condicionament de diversos camins rurals mitjançant llastos i ciment per a millorar la connexió dins del teixit rural.