Notícies de Comerç i Turisme

III CONCURS DE DECORACIÓ NADALENCA 2021

La Regidoria de Comerç de l’Ajuntament de la Romana ha convocat el III CONCURS DE DECORACIÓ NADALENCA PER A COMERÇOS LOCALS, amb la finalitat de promocionar, fomentar i potenciar el consum i el desenvolupament del comerç local.

Tots els establiments comercials ubicats al terme municipal de la Romana que desitgen participar, hauran de presentar la sol·licitud en l’oficina del Registre de l’Ajuntament fins el 10 de desembre de 2021.

Una vegada tancada la inscripció, el jurado nomenat a l’efecte, i previ avís als establiments participants, visitaran aquestos per a valorar la decoració duta a terme, ja siga interior i/o exterior.

S’exclouen de l’esmentada decoració els elements que es troben a la venda i es destinen a la decoració.

La decoració romandrà a l’establiment, com a mínim, des del 17 de desembre de 2021 fins el 7 de gener de 2022.

Els guanyadors es donaran a conéixer durant el Concert de Nadal que se celebrarà a la Casa de Cultura el 26 de desembre de 2021 a les 12:00 horas, atorgant-se els premis següents:

 • Primer premi: 500 euros.
 • Segon premi: 300 euros.
 • Tercer premi: 200 euros.

CAMPANYA “COMPRA A LA ROMANA, EL TEU POBLE”

Des de la Regidoria de Comerç de l’Ajuntament de la Romana s’ha llançat la I edició de la campanya “Compra a la Romana, el teu poble”, amb l’objectiu de recolzar, dinamitzar i activar el xicotet i mitjà comerç local, així com incentivar sobre la importància de comprar al nostre municipi.

Es van a repartir paperetes entre tots els comerços amb llicència adherits a la campanya; cada comerç entregarà una papereta per compra mínima de 10€. Hi haurà premis en vales per un valor total de 2.000 euros per a gastar als establiments adherits, 2 ordinadors portàtils, 5 tauletes i un televisor.

La Campanya començarà el dia 15 d’octubre i finalitzarà el 30 del mateix mes.

Els establiments locals que participen en la campanya són:

LA TIENDA DE ROSI

JULIA CANTÓ

AUTOSERVICIO MARTÍNEZ

AUTOSERVICIO CENTRAL

LA TENDETA

PANADERÍA BOLLERÍA MANOLO

BODEGA COOPERATIVA LA ROMANA

CARNICERÍA PERFECTO

CARNICERÍA RICO

VICENTE AMORÓS AMORÓS

AGROLOTEN S.L.

PAPERERIA LA MOLI

AUTOTALLERES GUARDIOLA S.L.

AUTOTALLERES LA ROMANA

JOYERÍA LA ROMANA

EL BRESSOL

CORTIHER, CORTINAS Y DECORACIÓN

DEPORTES LA ROMANA

LURI PELUQUEROS

SALÓN DE PELUQUERÍA REME NAVARRO

ESTÉTICA MARIVI Y OLGA

FARMACIA PAQUITA

CLÍNICA VETERINARIA LA ROMANA

MERCAT D’ABASTIMENTS:

ACEITUNAS Y FRUTOS SECOS HERMANOS MAESTRA

NAVARRO CARNICERÍAS

FRUTAS POMARES

NADAL CHARCUTERÍA DEL MERCADO

BASES

Els clients que realitzen una compra per un import igual o superior a 10 euros en qualsevol comerç del municipi adherit a aquesta campanya, rebran una targeta en format “RASCA I GUANYA” que podrà estar dotada amb un dels 78 possibles premis que es repartiran durant la campanya:

 • Una televisió de 50”
 • 2 ordinadors portàtils
 • 5 tablets de 10”
 • 20 vals per valor de 50 euros cada un per a consumir als comerços adherits a la campanya.
 • 50 vals per valor de 20 euros cada un per a consumir als comerços adherits a la campanya.

Els rasques no premiats portaran la frase “gràcies per participar”

 1. Cada “rasca” serà vàlid per a un sol ús, sent necessària la seua presentació sense deteriorar.
 2. Els premis d’aquestes targetes sols podran canviar-se als comerços adherits a aquesta campanya i des del 15 d’octubre fins el 15 de novembre, una vegada acabat el temps no es podran canviar.
 3. La compra ha de ser igual o superior a l’import del rasca, no s’entregarà devolució en metàl·lic, ha de gastar-se íntegrament en la compra. I si la compra és superior al val premiat, el client abonarà la diferència en pagar.
 4. Es poden canviar diversos rasques premiats en la mateixa compra, sempre que el total dels rasques siga igual o menor que la compra.
 5. Si no es consumeix el rasca íntegrament, ni es retornarà la diferència en metàl·lic, ni es podrà tornar a canviar el que no s’ha consumit.
 6. Els grans premis (televisió, ordinadors i tablets) s’entregaran al mes de desembre, els guanyadors hauran de presentar el rasca premiat en bones condicions. L’Ajuntament anunciarà la data d’entrega més endavant.

PLA MUNICIPAL D’AJUDES PER A MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC QUE LA COVID-19 ESTÀ SUPOSANT SOBRE LES PYMES, MICROEMPRESES I AUTÒNOMS DE LA ROMANA, ANUALITAT 2021

El passat 16 de setembre de 2021, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Romana va aprovar les Bases i la convocatòria d’ajudes per a autònoms i Pymes de la Romana pels danys econòmics causats per la COVID-19, anualitat 2021.

Les ajudes podran arribar fins a 1.000 euros per a subvencionar despeses corrents de l’activitat empresarial, algunes com: quota d’autònom, lloguer del local del negoci, despeses de publicitat, despeses de consultoria i assessoria, despeses de subministrament d’energia, aigua, telèfon o internet, despeses d’interès de préstecs d’adquisició del local o vehicles comercials del negoci i despeses de lloguer de vehicles comercials.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de la publicació al Butlletí Oficial de la Província, es a dir, fins el 19 d’octubre de 2021; a través de la seu electrònica del Excm. Ajuntament de la Romana.

A continuació s’adjunten per a descarregar les BASES i tota la documentació necessària per a la sol·licitud.

XARRADA DE LA UNIÓ DE CONSUMIDORS D’ALACANT

L’Ajuntament de la Romana organitza per a aquest dimarts 8 de juny a les 20.00 en la segona planta del Centre de Convivència la 3a Edat una xarrada informativa per part de la Unió de Consumidors d’Alacant que atendrà a través d’un conveni amb la Diputació d’Alacant tots els casos de denúncies de consumidors del nostre municipi que es presenten en l’esmentada associació.

                La conferència anirà dirigida a donar a conéixer els drets de desestimament, garantia, devolució, despeses d’enviament, seguretat en la web, etc… en les COMPRES EN LÍNIA.

PLA RESISTIR LA ROMANA

Convocatòria d’ajudes econòmiques per a autònoms i microempreses l’activitat de les quals s’ha vist afectada per la pandèmia provocada per la COVID-19 al municipi de la Romana. La quantitat total destinada a les ajudes arriba fins a 49.549,00 euros, aportats per les tres administracions (62,5% Generalitat Valenciana, 22,5% Diputació d’Alacant i 15% Ajuntament de la Romana).

Se subvencionaran les despeses corrents que responguen al manteniment de l’activitat fins un màxim de 2.000,00€ per autònom o microempresa més 200,00€ per cada treballador afiliat a la Seguretat Social.

Si després de repartir, existira un excedent de recursos sense utilitzar, es procedirà a augmentar proporcionalment les ajudes als sectors més afectats (segons Annex I de les Bases); així com a subvencionar a altres activitats també afectades per la pandèmia i que no estiguen contemplades en els sectors definits en l’Annex I de les Bases.

Les sol·licituds es presentaran a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de la Romana (https://laromana.sedelectronica.es) en el termini de 20 dies hábiles a partir del dia següent a la publicació de les Bases en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant (BOP).

Adjuntem la documentació necessària per a la tramitació: Bases, Sol·licitud i Annexos.

PREMIS DEL II CONCURS DE DECORACIÓ NADALENCA

El passat 27 de desembre es va reunir el jurat elegit per la Regidoria de Comerç de l’Ajuntament de la Romana per a atorgar els premis del II Concurs de Decoració Nadalenca per a Establiments Comerciales Locals 2020, composat pels següents membres:

Sra. Loreto García Cerdá

Sr. Alejandro Gómez García

Sra. Amanda Pérez Tolmos i

Sra. Antonia Navarro Pérez.

En aquesta convocatòria, sis van ser els establiments comercials locals que s’havien inscrit per a la seua participació:

PANADERÍA BOLLERÍA MANOLO

CORTIHER

CLÍNICA VETERINARIA LA ROMANA

PAPELERÍA LA MOLI

SUPERMERCADO CENTRAL

BAR POLIDEPORTIVO

Una vegada efectuades les visites per part dels membres del jurat als establiments participants, es concedeixen els següents premis, atenent a les Bases de la convocatòria:

PRIMER PREMI DOTAT AMB 500€: “CLÍNICA VETERINARIA LA ROMANA”

SEGON PREMI DOTAT AMB 300€: “CORTIHER”

TERCER PREMI DOTAT AMB 200€: “PANADERÍA MANOLO”

TALLER DE FACEBOOK

‘Acabem l’any formatiu amb este taller per a posar-nos al dia en les últimes actualitzacions de Facebook per a empresa. Si tens un comerç o un empreniment i vols traure-li més partit a Facebook, no ho dubtes i vine.

Dimarts 15 i dijous 17 De 20:00 a 22:00 Al Casal de la Joventut. Organitza, Regidoria de Comerç Amb la Col•laboració de l’Ajuntament de la Romana i la Diputació d’Alacant’.

REFORMA EN EL MERCAT D’ABASTIMENTS

La Regidoria de Comerç de l’Ajuntament de la Romana continua realitzant inversions en les instal•lacions del Mercat d’Abastiments; unes instal•lacions que amb el pas del temps demana millores fins aconseguir incrementar la qualitat del servei del nostre mercat.

Les obres dutes a terme han suposat una inversió de 8.286,44 € dels quals 8.000€ han estat finançats per l’Excel•lentíssima Diputació Provincial d’Alacant. Aquesta inversió ha consistit en el canvi de tota la instal•lació d’aigua freda que es trobava en mal estat així com la instal•lació de la xarxa d’aigua calenta a cada caseta i canvi de les aixetes dels lavabos per altres que compleixen amb la normativa sanitària.

PLA MUNICIPAL D’AJUDES AL COMERÇ LOCAL DE LA ROMANA

L’última Junta de Govern Local, celebrada el passat dijous 19 de novembre, aprovà les Bases mitjançant les quals la Regidoria de Comerç de l’Ajuntament de la Romana convoca les ajudes per al comerç local corresponents a l’any 2020.

El “Pla Municipal d’Ajudes amb Destinació a Fomentar el Comerç Local al Municipi de la Romana”, dotat amb 16.000 euros, té per objecte impulsar l’activitat econòmica, amb la finalitat de dinamitzar i potenciar el comerç local per a que milloren la seua competitivitat i desenvolupament.

Les despeses d’inversió queden fora d’aquesta convocatòria, ja que seran objecte de la convocatòria de l’any 2021 en la qual podran incloure’s les inversions realitzades en els dos anys.

Aquesta convocatòria cobreix les despeses corrents corresponents al manteniment de l’activitat comercial: despeses de lloguer del local comercial; despeses de consultoria i assessorament; despeses de llum, aigua, telèfon i internet del local comercial; despeses d’interesos i amortització de préstecs per a l’adquisició del local comercial o de vehicles comercials.

La quantitat de les ajudes serà fins 300 euros per beneficiari; encara que en el cas de que el número de participants i l’import de les ajudes permeten incrementar les ajudes inicials, aquestes podrien arribar fins els 700 euros.

El termini per a presentar la sol·licitud és fins l’11 de desembre de 2020. S’adjunta el text complet de les BASES i ANNEXOS per a la sol·licitud.

II CONCURS DE DECORACIÓ NADALENCA

La Regidoria de Comerç de l’Ajuntament de la Romana ha convocat el II CONCURS DE DECORACIÓ NADALENCA PER A COMERÇOS LOCALS, amb la finalitat promocionar, fomentar i potenciar el consum i el desenvolupament del comerç local.

Tots els establiments comercials ubicats al terme municipal de la Romana que desitgen participar, hauran de presentar la sol·licitud a l’oficina del Registre de l’Ajuntament fins l’11 de desembre de 2020.

Una vegada tancada la inscripció, el jurat nomenat a l’efecte, i previ avís als establiments participants, visitaran aquestos per a valorar la decoració duta a terme, tant si és interior i/o exterior.

S’exclou de l’esmentada decoració els elements que es troben a la venda i es destinen a la decoració.

La decoració romandrà a l’establiment, com a mínim, des del 18 de desembre de 2020 fins el 7 de gener de 2021.

Els guanyadors es donaran a conéixer durant el Concert de Nadal que se celebrarà al Parc Dr. Pérez López el 27 de desembre de 2020 a les 12:00 hores, i s’atorgaran els premis següents:

 • Primer premi: 500 euros.
 • Segon premi: 300 euros.
 • Tercer premi: 200 euros.