SUBVENCIÓ PER A LA REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DE CAMINS

L’Ajuntament de la Romana ha rebut de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant dos subvencions dintre de la convocatòria de Subvencions per a la reparació i conservació de camins de titularitat no provincial – Anualitat 2021.

La primera d’elles, de 2.946’79 euros per al desbrossament i neteja de marges d’una part del camí de Pomares, Benessa i Palaus.

L’altra ha anat destinada a les obres de reparació simple i terraplenat en diversos trams de camins municipals: Camí de Canicios i Benessa, per un total de 4.937’36 euros.