Author: Ayto La Romana

CONCURS DE CARTELL I PORTADA DEL LLIBRE DE FESTES 2024

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

La Regidoria de Festes de l’Ajuntament de La Romana, amb el propòsit de fomentar la participació ciutadana en les Festes Patronals i de Moros i Cristians, la cultura, els valors i les senyes d’identitat del municipi convoca el “CONCURS DE CARTELL I PORTADA DEL PROGRAMA DE FESTES 2024”

PARTICIPANTS

Podrà participar qualsevol persona, únicament es podran entregar un màxim de dos treballs per participant, sempre que els treballs siguen originals i inèdits i no hagen estat premiats en cap altre concurs.

DIFUSIÓ

Es convocarà el concurs a través dels mitjans més oportuns per a donar la màxima difusió i facilitar la màxima participació: taulell d’anuncis de l’Ajuntament, pàgina web i xarxes socials municipals, cartells, fullets informatius, etc…

LEMA

La temàtica serà lliure però fent referència a les senyes d’identitat i culturals de La Romana i les seues festes; i d’obligada aparició:

“FESTES PATRONALS I DE MOROS I CRISTIANS. LA ROMANA – 2024. Del 15 al 19 d’agost”

TERMINI, FORMA I LLOC D’ENTREGA

Els treballs hauran d’entregar-se fins al 21 de juny de 2024 a les 14:00 hores a l’oficina del Registre de l’Excel·lentíssim Ajuntament de La Romana. Plaça Gómez Navarro, 1 – 03669 LA ROMANA.

Haurà d’anar en un sobre tancat amb la inscripció: “CONCURS DE CARTELL I PORTADA DEL PROGRAMA DE FESTES 2024”; i contindrà:

  • Cartolina amb l’obra sense firmar i amb el lema de l’obra escrit per darrere o suport rígid, amb l’arxiu del treball (en cas de ser digital).
  • Sobre tancat amb la inscripció del lema de l’obra, a l’interior del qual apareixeran les dades de l’autor/a (Nom, Cognoms, DNI, Adreça i Telèfon de contacte)

ORGANITZA

Regidoria de Festes de l’Excel·lentíssim Ajuntament de La Romana.

TÈCNICA

Tècnica i procediment lliures excloent colors daurats, platejats i fluorescents, presentats de dues maneres possibles:

  • Digitalment en format JPG.
  • Cartolina format Din-A4

PREMI

S’estableix un únic premi de 200 €, la impressió i publicació del cartell guanyador així com la publicació de l’autoria de la portada al programa de festes.

JURAT

La Regidoria de Festes nomenarà un jurat de cinc persones entre els membres de la Comissió de Festes que elegirà la portada guanyadora sense conéixer l’autor/a.

La decisió del Jurat es farà pública a través de la pàgina web i xarxes socials municipals el 26 de juny de 2024.

OBRES

L’obra premiada, així com els drets reproducció queden en propietat de l’Ajuntament de La Romana.

Amb totes les obres presentades al concurs, la Regidoria de Festes organitzarà una exposició del 1 al 31 de juliol de 2024. Després d’aquesta data, les obres no seleccionades podran ser retirades en els quinze dies següents en l’horari d’obertura de l’Ajuntament. Les obres no retirades quedaran en propietat de l’Ajuntament de La Romana.

La Regidoria de Festes es reserva el dret a inserir les obres presentades tant en la pàgina web i xarxes socials municipals com al programa de festes.

El fet de concursar suposa la total acceptació d’aquestes bases.

OBRA DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT I ASFALTAT

Dimecres passat 25 d’abril es va mantindre una reunió entre l’oficina d’urbanisme de l’Ajuntament de La Romana, el projectista, la direcció d’obra, l’empresa adjudicatària i l’Alcaldia de La Romana per a marcar les pautes per a l’inici de les obres de “RENOVACIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT I MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ DE VIÀRIES 1a FASE” dins de la convocatòria de subvencions del Pla PLANIFICA 2020 de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.

El cost d’estes obres és de 679.863’33 € que es financen per la Diputació d’Alacant en 577.883,83 € i l’aportació municipal de l’Ajuntament de La Romana en 101.979,50€. Estes obres tindran un termini d’execució de 6 mesos amb un inici d’obres aproximadament per al 25 maig.

Estes obres s’emportaran en una 1a fase que consistirà en la renovació de la xarxa de sanejament i asfaltat de carrers, així com el canvi de col·lector principal fins a arribar a la depuradora.

Els tècnics han programat totes les actuacions necessàries per a evitar en la mesura del possible les molèsties als ciutadans. Malgrat això, l’execució d’esta obra provocarà determinats inconvenients que pretenem reduir i solucionar al màxim. En este sentit, durant el període que duren les obres es produiran talls de carrers dels quals s’informarà els veïns del carrer corresponent amb temps d’antelació al tall.

SANT ISIDRE 2024

DIMECRES, 15: “FESTIVITAT DE SANT ISIDRE LLAURADOR”

   19:00 h.- A l’Ermita, missa en honor al Sant oficiada pel nostre rector Juan Eugenio Blay.

   DISSABTE, 18

   17:00 h.- A la Plaça del Mercat “Tardeo” amb l’actuació del grup “SUPERHITS”.

   19:30 h.- Des de l’ermita amb la música de la Societat Instructiva Musical Romanense acompanyarem en romeria el Sant fins a l’església i, a continuació, celebració de la missa.

   22:30 h.- A la Replaceta, verbena a càrrec del “TRIO SHAKARA”

   DIUMENGE, 19

   12:30 h.- Missa en honor a Sant Isidre.

   18:30 h.- Des de la Casa del Poble eixirà la desfilada de carrosses, la Banda de Música de La Romana i La Colla de dolçainers i tabaleters “Els ous i el sarnatxo” fins a l’església per a acompanyar en romeria el Sant fins a la seua ermita. A l’arribada, com sempre, hi haurà una “PICAETA”. (Vi oferit per la BODEGA COOPERATIVA DE LA ROMANA)

PLE ORDINARI

S’ha convocat Sessió Plenària de l’Ajuntament de La Romana per a dimarts que ve 7 de maig de 2024 a les 20.00 hores en el saló de plens amb el següent

ORDE DEL DIA

a)     Part resolutiva

1.      Aprovació de l’acta en esborrany de la sessió ordinària del Ple de data 8 de febrer de 2024.

2.   Aprovació inicial de l’Estudi Ambiental i Territorial Estratègic i exposició de modificació estructural del PGOU en compliment de Sentència del TSJ de la Comunitat Valenciana núm. 1769, de 2 de desembre de 2009 i Sentència de 30 d’octubre de 2013 de la Secció quinta de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem.

3.   Moció del Grup Popular d’Adhesió al Conveni marc de col·laboració entre la FVMP i la Generalitat per a mobilitzar sòl públic existent per a la promoció i construcció d’habitatge públic.

4.      Aprovació inicial del Pressupost municipal per a l’Exercici 2024.

b)  Activitat de control

1.      Dació de compte de la Liquidació de l’Exercici Pressupostari 2023.

2.      Dació de comptes de Decrets d’Alcaldia des de núm. 15 de data 16 de gener, fins a núm. 148 de data 28 de març de 2024.

c)      Precs i preguntes

LA ROMANA URBAN FEST

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de La Romana en col·laboració amb l’Associació Cultural Moviment i Art Urbà organitzen el URBAN FEST LA ROMANA 2024.

Subvencionat per la Diputació d’Alacant, tindrà lloc dissabte que ve 11 de maig al parc Dr. Pérez López amb el següent programa:

El divendres 10 de maig a les 18.00 hores se celebraran en el Pub Karkoma Batalles de Freestyle. A les 20.00 hores continuarem amb un 1vs1 de Breaking (Concrete) al Carrer Major, 11, a l’altura del Pub. I a les 23.00 h. en el mateix lloc, havent sopat, tindrem una pre party amb Dj Rafaka.

El dissabte 11 de maig al matí, a les 11.00 h, Grafiti en Viu en la paret del Camp de Futbol (Pi de la Vaca) i Competició RC Crawler al parc Dr. Pérez López. Deixa’t sorprendre per l’art urbà mentres els nostres talentosos artistes donen vida als murs amb els seus vibrants grafitis! A més, no et perdes l’emocionant competició de RC, on els experts en control remot demostraran les seues habilitats i destresa, autèntics reis del camí i la sendera.

A la vesprada i nit, prepara’t per a gaudir dels millors ballarins i MCs de l’escena. Durant les competicions de dansa comptarem amb les actuacions d’artistes convidats.

15.30 h.- Inscripcions Allstyles.                  16.30 h.- Començament Filtres.

16.30 h.- Inscripcions Breaking.                 17.30 h,. Començament Filtres.

No et perdes este dia èpic ple de cultura, música i art urbà!

T’esperem l’11 de maig per a gaudir junts d’un dia autèntic d’Hip hop!

10 de maig / Carrer Major, 11

11 de maig / Parc Dr. Pérez López

LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2023 LLANÇA DE NOU RESULTATS POSITIUS

Des de la Secretaria-Intervenció i l’Alcaldia de l’Ajuntament de La Romana s’ha procedit a la liquidació corresponent al pressupost municipal de l’exercici 2023, presentant de nou, per nové any consecutiu, resultats molt positius.

Malgrat les grans inversions dutes a terme al llarg de l’exercici, els fons líquids a data de 31 de desembre eren de 2.148.482’95 €, la qual cosa ha suposat un augment de més del 8% respecte a l’exercici anterior; es redueix lleugerament el romanent de tresoreria per a despeses generals i inversió amb encara una important quantitat disponible d’1.594.384’73 € i un superàvit que aconsegueix la quantitat de 466.726’86 €, incrementant considerablement el superàvit de l’exercici anterior en més d’un 150%.

            De nou, un any més, els comptes de l’Ajuntament de La Romana continuen encadenant resultats molt positius; el que permetrà al Govern Local la incorporació d’importants quantitats del romanent de tresoreria per a inversions molt necessàries i que resultaran molt beneficioses per al nostre municipi.

L’Ajuntament La Romana aposta per la construcció d’habitatges de protecció pública

L’Ajuntament de La Romana ja està treballant per a l’adhesió al conveni marc de col·laboració amb la finalitat de donar impuls a la promoció d’habitatges de protecció pública en sòl de les administracions locals subscrit el passat 2 d’abril entre la Generalitat Valenciana i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies: El conegut com a ‘Pla Viu’.

El propòsit d’este conveni és el de mobilitzar el sòl públic existent a la Comunitat Valenciana per a la promoció i construcció d’habitatges de protecció pública. L’equip de govern de l’ajuntament de La Romana ja té identificades les parcel·les que puguen ser destinades a tal fi en una labor coordinada per la regidoria d’Urbanisme, oficina tècnica i secretària-intervenció amb l’objectiu de poder aportar sòl per a este fi.

L’Ajuntament manifesta la seua “voluntat d’adherir-se formal i expressament a totes i cadascuna de les clàusules contingudes en el conveni marc assumint les obligacions i compromisos derivats del mateix i amb subjecció plena a totes elles”.

La disposició actual del sòl municipal per a esta cessió ascendiria a un total de 16.285 m²; en una primera disposició s’aportaran els metres actualment recepcionats, un total de 13.352’5 m² situats en una parcel·la en el Sector S2, ESTE II (enfront del pipican) i una altra parcel·la en el SUE-7 (Urbanització de Benesa).

Monòver reivindica l’activisme per la llengua en la Trobada d’Escoles en Valencià de les Valls del Vinalopó

Més de 70 entitats de la comarca participen en la festa per la llengua 

FULLET-PROGRAMACIÓ

Monòver és el municipi amfitrió de la XXVI Trobada d’Escoles en Valencià de les Valls del Vinalopó, que tindrà lloc el pròxim diumenge, 28 d’abril,amb la participació de més de 70 entitats de la comarca. La festa per la llengua i la cultura valencianes, sota el lema «Fem poble, parlem valencià», omplirà carrers i places de música i d’alegria per tal de reivindicar l’activisme per la llengua i posar el focus a les persones que, amb la seua actitud quotidiana i independentment del seu origen i condició, mantenen viva la llengua.

Organitzada pels centres educatius i els col·lectius de famílies del municipi, la Coordinadora per la Llengua (CPL) Terres del Vinalopó – Escola Valenciana i l’Ajuntament de Monòver, hi participaran escoles, instituts i famílies de l’Alguenya, la Romana, Monòver, Petrer, Novelda, el Fondó de les Neus, el Fondó dels Frares, Montfort, Elda i el Pinós, col·lectius socials i culturals, la Universitat d’Alacant i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua , entre d’altres, amb més de 30 tallers i activitats, inspirats les nostres comunitats diverses, d’acollida i de convivència.

La programació inclou concentració i esmorzar típic al parc de l’Albereda, a les 09.00 hores; cercavila amb la Muixeranga Valls del Vinalopó, nans i gegants i colles de música i dansa populars de la comarca, a les 10.00 hores; acte d’inauguració a la plaça de la Sala, a les 10.30 hores; tallers escolars, activitats de promoció lectora, fira d’associacions i editorials, exposició de dibuixos, rutes culturals, mural col·lectiu, pilota valenciana… d’11.00 a 12.30 hores, així com el concert de La Factoria de Sons, a les 13.15 hores. 

Han confirmat l’assistència a la jornada la presidenta i la vicepresidenta d’Escola Valenciana, Alexandra Usó i Carinyena i Imma Garrigós i Albert; l’alcalde i el regidor d’Educació de Monòver, Loren Amat Poveda i Xavi Guardiola Deltell, respectivament; i Brauli Montoya i Abat. Així, hi participaran representants municipals del Pinós, Novelda, Petrer, el Fondó de les Neus, la Romana i l’Alguenya.

26 ANYS DE TROBADES

Aquesta representa la 6a Trobada de les Valls del Vinalopó a Monòver, després de les de 1996, 2000, 2006, 2013 i 2018. Els centres educatius de la comarca, en col·laboració amb la CPL Terres del Vinalopó-Escola Valenciana, organitzen aquesta acció des de fa vint-i-sis anys en homenatge a aquelles persones que fan i són escola, escola en valencià, com mestres, famílies i activistes per l’ensenyament en valencià del territori. Entre les demandes, la retirada de l’avantprojecte de llei educativa del govern valencià de PP i Vox, que comporta una reforma radical del sistema educatiu valencià i, en concret, de la protecció que hi rep la llengua pròpia i oficial del país. 

La programació de la XXVI Trobada d’Escoles en Valencià de les Valls de Monòver va començar amb la presentació del llibre «Nosaltres, els primers moviments de l’escola valenciana», de Josep Francesc Chaqués i Noverques, l’1 de febrer al Kursaal Fleta de Monòver. Altres activitats han estat el Concurs de Dibuix i el Premi Sambori de literatura en valencià, amb més de cinquanta guardons per a xiquetes, xiquets i joves dels municipis del Pinós, Petrer, Monòver, Novelda, la Romana, Elda, el Fondó dels Frares, l’Alguenya i Montfort, entre d’altres el del cartell de la Trobada d’enguany, d’Elian López Petcu, de Novelda.

ENTITATS COL·LABORADORES

Aquest aplec lúdic i reivindicatiu comarcal és possible gràcies a la col·laboració dels centres educatius, les associacions de famílies i els ajuntaments de l’Alguenya, la Romana, Petrer, Monòver, Novelda, Montfort, el Fondó de les Neus, el Fondó dels Frares i el Pinós, ACPV Casal de Monòver, muixeranga les Valls del Vinalopó, nans i gegants del Pinós, Novelda, Monòver, Elda i Petrer, Colla de dolçainers del Grup de Danses del Pinós, Rondalla-coral Monte de la Sal del Pinós, Colla el Terròs de Petrer, Colla Els Ous i el Sarnatxo de la Romana, Colla El Xirivell de Monòver, Grup de danses del Fondó de les Neus, Rondalla, cors i danses de l’Alguenya, Universitat d’Alacant, FAMPA Enric Valor d’Alacant, Acadèmia Valenciana de la Llengua, Cent d’Estellés, Càtedra de Pilota Valenciana de la Universitat de València, Llibreria Antígona, Bromera, Andana Editorial, Lletra Impresa, Edicions del sud, Edicions del Bullent, STEPV-Intersindical Valenciana, Federació d’Educació CCOOPV, Ofideco, Aproop, PSG Servicios Integrales i Sapesa.