Notícies Alcaldia

TALLER URBÀ “REHABILITA LA ROMANA”

Per a millorar l’entorn urbà de La Romana, s’ha organitzat una JORNADA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA que tindrà lloc dijous que ve 1 de Juny i a la qual està convidada tota la ciutadania del nostre municipi.

Aquest taller, començarà a les 18hs en el CENTRE DE JOVENTUT, encara que també es podrà incorporar durant la presentació dels primers 15 minuts. El taller durarà menys de 2hs.

És molt important l’assistència del major nombre de veïns que siga possible per a decidir quines actuacions formaran part de l’estratègia.COMPTEM AMB TU‼

L’ADMINISTRACIÓ PROP DE TU

Dijous que ve 11 de maig a les 10.00 hores a la Casa de la Joventut, per part de la Subdelegació del Govern a Alacant, es durà a terme una xarrada sobre les relacions amb l’Administració.

Es proporcionarà informació sobre l’administració electrònica, assessorament sobre tràmits i gestions i es proporcionarà la possibilitat d’obtenció del certificat digital.

LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2022 DE NOU PRESENTA RESULTATS POSITIUS

Des de la Secretaria-Intervenció i l’Alcaldia de l’Ajuntament de La Romana s’ha procedit a la liquidació corresponent al pressupost municipal de l’exercici 2022.

Malgrat les grans inversions dutes a terme al llarg de l’exercici, la liquidesa a data de 31 de desembre era d’1.987.730’58 €, la qual cosa ha suposat una baixada només del 13% respecte a l’exercici anterior; es manté un romanent de tresoreria per a despeses generals i inversió amb una important quantitat d’1.787.944’87 € i un superàvit que aconsegueix la quantitat de 186.560’79 €, incrementant el superàvit de l’exercici 2021 en un 40’5%.            

De nou, un any més, els comptes de l’Ajuntament de La Romana continuen encadenant resultats molt positius; el que permetrà al Govern Local la incorporació d’importants quantitats del romanent de tresoreria per a inversions molt necessàries i que resultaran molt beneficioses per al nostre municipi.

REMODELACIÓ DE LA PLAÇA GÓMEZ NAVARRO

S’han donat per acabades les obres de remodelació de la plaça Gómez Navarro inclosa la zona del Calvari.
Aquesta obra ha consistit en la remodelació de la plaça eliminant els murs perimetrals fins a aconseguir tindre una plaça oberta i amb una millora en l’evacuació d’aigües pluvials que provocaven l’embassada. També s’ha eliminat la rajola perimetral de l’ajuntament, les rampes i els escalons d’accés a aquest. S’ha millorat l’accessibilitat eliminant l’escala des del carrer Cervantes, realitzant aquest accés a través d’una rampa a la plaça de l’Ajuntament i donant continuïtat a la part del Calvari, on s’ha eliminat l’accés a través d’escalons.
Tota la pavimentació de la plaça s’ha realitzat amb formigó remolinat; s’ha canviat el mobiliari urbà, com a bancs i papereres. També s’ha canviat tota la instal·lació elèctrica realitzant un banc corregut il·luminat de 18 metres.
Per al recobriment de murs, banc i jardineres s’ha utilitzat pedra calcària de Bateig, i per a la façana i l’entrada de l’Ajuntament s’ha utilitzat granit negre.
Aquesta obra ha sigut finançada per l’Excma. Diputació d’Alacant a través del PLA +A PROP 2020 amb un import 139.670’30€ i una aportació municipal de 27.636’34€ el que suposa un cost total de 167.306’70€.

LA ROMANA S’ACULL AL PLA CONVIURE 2023

L’Ajuntament de la Romana s’acull al Pla Conviure 2023 convocat per la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica de la Generalitat Valenciana.

Es tracta d’un pla d’Ajudes per a la Rehabilitació d’Edificis, l’adequació de l’entorn construït i la redacció de l’Estratègia de Rehabilitació del municipi en desenvolupament de l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

El Pla Conviure està prioritàriament destinat a les actuacions de rehabilitació d’immobles de patrimoni municipal que vagen a destinar-se a ús públic no residencial.

Actuacions subvencionables:

▪ Obres de rehabilitació, renovació, ampliació o adequació d’edificis del patrimoni municipal de caràcter social, administratiu, de serveis, cultural o històric.

▪ Adequació de l’entorn construït mitjançant l’actuació en espais públics com a carrers, places o zones d’esplai i esbarjo.

▪ Redacció de l’estratègia local de rehabilitació.

La subvenció pot arribar fins als 500.000 euros que l’Ajuntament destinarà a l’adquisició i rehabilitació de l’edifici de 1920 situat entre els carrers Jaume I, Cervantes, Campoamor i Plaça de Novelda.

L’objectiu és rehabilitar la planta baixa (antic celler) per al futur emplaçament del Museu Etnogràfic i destinar la primera planta per a dependències municipals.

Per a dur a terme el Pla és molt important la participació ciutadana i per a això convidem a tota la ciutadania a realitzar una enquesta sobre aquest tema seguint l’enllaç que adjuntem a continuación.

EN VALENCIÀ: https://es0n4f1wu3v.typeform.com/to/XlQapccm

EN ANGLÉS:  https://es0n4f1wu3v.typeform.com/to/N8a1FIP3

PLENARI ORDINARI

Per Decret d’Alcaldia de data 13 de febrer es convoca reunió del Plenari Ordinari de l’Ajuntament de la Romana a celebrar el proper dijous 16 de febrer a les 21.00 hores amb el següent:

ORDRE DEL DIA:

A) Part resolutiva

  1. Aprovació d’actes, en esborrany, de sessions anteriors: sessió extraordinària de Plenari de data 29 de setembre, sessió ordinària de data 26 d’octubre, i sessió extraordinària i urgent de data 14 de novembre de 2022.
  2. Aprovació Pla d’actuació municipal front al risc d’inundacions (PAM RI INU)
  3. Expedient 792/2022. Aprovació inicial Modificació Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa pel servei de subministrament domiciliari d’aigua.
  4. Expedient 58/2023. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits núm 01/2023
  5. Expedient 59/2023. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits núm 02/2023 Despeses indegudament adquirides.

B) Activitat de control

  1. Dació compte Requeriment i contestació Direcció General Qualitat Democràtica Retirada Vestigis contraris a Memòria Democràtica
  2. Dació compte Decrets d’Alcaldia: des del núm 407 de 18 d’octubre fins el núm 526 de 29 de desembre de 2022

C) Precs i preguntes

SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIES

S’ha realitzat la substitució de lluminàries del sector del de la Urbanització de Benesa (SUE-7), així com l’avinguda d’accés a aquesta urbanització, se substitueixen els antics fanals de vapor de sodi que ocasionen avaries i consumeixen molta més electricitat per unes noves lluminàries de LED, aquest canvi d’il·luminació provocarà un augment d’estalvi i l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de la Romana.

També s’ha dut a terme la substitució de les lluminàries de les pedanies dels Jovers, Pomares i Barri de Sant Antoni, amb el mateix propòsit d’estalvi energètic i eliminar les contínues avaries que provocava l’enllumenat de vapor de sodi.

Aquesta millora de les instal·lacions d’enllumenat públic està dins del la modificació pressupostària amb romanents de tresoreria i superàvit del 2021, amb un import d’uns 37.000 €.

CONDICIONAMENT DELS PATIS D’INFANTIL DEL COL·LEGI I DE L’ESCOLA INFANTIL

L’Ajuntament de la Romana ha realitzat una inversió per al condicionament del pati d’infantil del Col·legi el qual es trobava amb la zona embuatada en condicions de greu deterioració, així mateix s’ha ampliat tota la zona embuatada en l’ampliació del pati que va ser creada en les obres del Pla Edificant.

Aquest condicionament s’ha realitzat amb sòl de seguretat gespa embuatada amb una base de seguretat de 20mm de grossària i col·locació de gespa especial de parcs infantils de 25mm d’altura de pèl, i s’han instal·lat 2 jocs encastats a la gespa com són un TWISTER de 24 cercles i un SAMBORI de 10 números amb simulació en 3D.

Al pati de l’Escola infantil s’ha mantingut el sòl embuatat existent i s’ha realitzat la col·locació de gespa especial de parcs infantils de 25mm d’altura de pèl amb la col·locació d’un joc encastat de TWISTER de 24 cercles. Aquesta inversió per al condicionament dels patis de l’escola infantil i el col·legi ha suposat un total de 21.300’84€.