Notícies Alcaldia

SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIES

S’ha realitzat la substitució de lluminàries del sector del de la Urbanització de Benesa (SUE-7), així com l’avinguda d’accés a aquesta urbanització, se substitueixen els antics fanals de vapor de sodi que ocasionen avaries i consumeixen molta més electricitat per unes noves lluminàries de LED, aquest canvi d’il·luminació provocarà un augment d’estalvi i l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de la Romana.

També s’ha dut a terme la substitució de les lluminàries de les pedanies dels Jovers, Pomares i Barri de Sant Antoni, amb el mateix propòsit d’estalvi energètic i eliminar les contínues avaries que provocava l’enllumenat de vapor de sodi.

Aquesta millora de les instal·lacions d’enllumenat públic està dins del la modificació pressupostària amb romanents de tresoreria i superàvit del 2021, amb un import d’uns 37.000 €.

CONDICIONAMENT DELS PATIS D’INFANTIL DEL COL·LEGI I DE L’ESCOLA INFANTIL

L’Ajuntament de la Romana ha realitzat una inversió per al condicionament del pati d’infantil del Col·legi el qual es trobava amb la zona embuatada en condicions de greu deterioració, així mateix s’ha ampliat tota la zona embuatada en l’ampliació del pati que va ser creada en les obres del Pla Edificant.

Aquest condicionament s’ha realitzat amb sòl de seguretat gespa embuatada amb una base de seguretat de 20mm de grossària i col·locació de gespa especial de parcs infantils de 25mm d’altura de pèl, i s’han instal·lat 2 jocs encastats a la gespa com són un TWISTER de 24 cercles i un SAMBORI de 10 números amb simulació en 3D.

Al pati de l’Escola infantil s’ha mantingut el sòl embuatat existent i s’ha realitzat la col·locació de gespa especial de parcs infantils de 25mm d’altura de pèl amb la col·locació d’un joc encastat de TWISTER de 24 cercles. Aquesta inversió per al condicionament dels patis de l’escola infantil i el col·legi ha suposat un total de 21.300’84€.

L’Ajuntament de la Romana instal·la nous fanals solars en les pedanies

L’Ajuntament de la Romana instal·la un total de 18 fanals solars en les pedanies de Beltrans, Batistes, Algaiat, Leros així com també en l’inici del camí cap al cementeri i la zona recreativa de l’Ermita de Sant Isidre. Aquestes zones, que no compten amb enllumenat públic i s’ha equipat amb aquests fanals que formen part del projecte de la Regidoria d’Urbanisme i Medi Ambient, aquesta és la tercera actuació duta a terme en les pedanies.

Al projecte s’han destinat 27.225 euros amb l’objectiu «no sols de ser un servei ciutadà, sinó de buscar l’eficiència i la sostenibilitat»  Aquesta actuació està subvencionada a través de la Diputació d’Alacant mitjançant la convocatòria de “concessió subvenció per a l’adquisició i instal·lació de lluminàries solars en vies i camins rurals per als municipis de la província d’Alacant amb població inferior a 5.000 habitants, anualitat 2022” amb un import de 27.000 €.

PLE ORDINARI CORRESPONENT AL MES D’OCTUBRE

Per Decret d’Alcaldia de 21 d’octubre, es convoca Ple Ordinari de l’Ajuntament de La Romana a celebrar dimecres que ve dia 26 a les 21.00 hores en la Sala d’actes de la Casa Consistorial amb el següent

ORDRE DEL DIA

A)           Part resolutiva

1.            Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 14 de juliol de 2022

2.            Aprovació inicial ordenança municipal reguladora de les normes d’ús de les piscines municipals

3.            Aprovació inicial ordenança municipal reguladora de la convivència ciutadana en l’espai públic

4.            Pla estratègic de subvencions 2022-2024

5.            Adhesió Xarxa Entitats Locals Agenda 2030

6.            Reconeixement Extrajudicial de Crèdits Núm. 02-2022

B)           Activitat de control

7.            Dació de comptes al Ple de Decrets d’Alcaldia núm. 234 d’1 de juliol fins al núm. 406 de 14 d’octubre de 2022.

C)           Precs i preguntes

I PLA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA PER A LA ROMANA

Mitjançant Resolució de 3 de juny de 2022 de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica s’ha concedit a l’Ajuntament de la Romana una subvenció per import de 1.215’60 euros per a l’elaboració del “I PLA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA DE LA ROMANA”.

L’Ajuntament de la Romana està compromés amb la responsabilitat social, la sostenibilitat i el desenvolupament sostenible emmarcats en l’Agenda 2030 i està fermament convençut de la necessitat de recórrer el camí de futur per adequar-se als canvis i demandes de l’entorn i aconseguir una major eficàcia, eficiència i qualitat en els serveis que proveeix a la ciutadania.

Els objectius d’aquest I Plan són els següents:

Constituir el municipi de la Romana com un Territori Socialment Responsable.

Complir amb l’agenda 2030, fomentar el compromís amb el benestar social i respectar i cuidar el medi ambient.

Fomentar el coneixement i divulgar i promovure la cultura de la responsabilitat i la transparència entre la població del municipi.

Donar a conéixer, informar i promoure els valors i principis de la Responsabilitat Social Corporativa entre els principals agents d’interés del municipi. Dur a terme un conjunt d’accions col·laboratives de manera coordinada entre els diferents agents d’interés del municipi.

9 D’OCTUBRE, DIA DE LA COMUNITAT

El pròxim diumenge celebrem la festa de tots els valencians i valencianes. Des de l’Ajuntament de la Romana volem que el nostre municipi també es faça partícipe d’aquest esdeveniment.

A les 11.00 del matí la Societat Instructiva Musical Romanense farà una cercavila pels principals vies del nostre poble per acabar a la Plaça Gómez Navarro on es tancarà l’acte.

https://presidencia.gva.es/es/web/campanyes/9octubre

L’AJUNTAMENT SUBVENCIONA EL MATERIAL CURRICULAR DELS ESCOLARS DE LA ROMANA

L’Ajuntament de la Romana ha signat un conveni amb l’AMPA del CEIP “La Romana” mitjançant el qual li concedeix una subvenció de 6.000 euros destinats a sufragar les despeses de material curricular de la totalitat dels alumnes d’Infantil i Primària del col·legi de la Romana per al present curs escolar 2022-2023.

D’aquesta manera se simplifiquen els tràmits de la subvenció i arriba a tots els alumnes del centre, inclús als que no pertanyen a l’AMPA,  sense necessitat d’haver de sol·licitar la subvenció.

En el cas del material per a l’alumnat de l’Escola Infantil Municipal “La Balseta”, es va incloure en el contracte de licitació de l’empresa gestora per a que les famílies tampoc hagen de pagar per aquest concepte.

CONVOCATÒRIA DE PLENARI EXTRAORDINARI URGENT

Per decret d’Alcaldia s’ha concocat sessió extraordinària amb caràcter d’urgència del Plenari de l’Ajuntament de la Romana a celebrar el 29 de setembre de 2022 a les 13.30 hores amb el següent

ORDRE DEL DIA

1r Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del plenari de data 14 de juliol de 2022.

2n Aprovació de la Compte General de l’exercici 2021

3r Adhessió específica a l’Acord Marc per al Subministrament d’energia elèctrica.

4t Designació dels dies Festius Locals per a 2023.