Notícies Alcaldia

PLENARI ORDINARI MES DE JULIOL

Per Decret d’Alcaldia de data 16/07/2021 s’ha convocat el Plenari Ordinari corresponent al mes de juliol. L’esmentada sessió se celebrarà el pròxim 21 de juliol de 2021 a les 21.00 hores al saló d’actes de la segona planta del Centre de la 3a Edat; amb el següent

ORDE DEL DIA

A) Part resolutiva

                1. Aprovació d’actes, en esborrany, de sessions anteriors: plenari ordinari de 28 d’abril i plenari extraordinari i urgent de 17 de juny de 2021.

                2. Expedient 121/2020. Planejament General, modificació puntual núm 7 del PGOU de la Romana canvi de qualificació de parcela dotacional Assistencial-Sanitària P/TD-Sa a Educatiu-Cultural.

                3. Expedient 476/2021. Contractacions. Adhessió genèrica a la Central de compres de la Generalitat Valenciana.

4. Expedient 469/2021. Contractacions. Adhessió genèrica a central de contractació de la Direcció general de racionalització i contractació de l’Estat.

5. Expedient 449/2021. Adhessió Agència Valenciana de Protecció del Territori.

6. Expedient 510/2021. Modificació de crèdits. Crèdits extraordinaris finançats amb càrrec a Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals.

B) Activitat de control

                7. Dació de compte Resolucions d’Alcaldia: Decret d’Alcaldia núm 97 de 6 d’abril al núm 231 de data 30 de juny de 2021.

                8. Dació de compte informe anual objeccions emeses per intervenció exercici 2020.

C) Precs i preguntes

LA LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST 2020 CONTINUA ENCADENANT RESULTATS POSITIUS

El passat dijous 17 de juny, durant la celebració del Plenari Extraordinari, es va donar compte de la liquidació corresponent al pressupost de l’Ajuntament de la Romana en l’exercici 2020.

La liquidés a data de 31 de desembre era de 2.091.948,32 €, el que suposa un increment del 35% respecte a la liquidació del 2019; també s’incrementa el romanent de tresoreria en més d’un 12% arribant a una important quantitat de 2.169.579,61 € i un superàvit que arriba a la quantitat de 288.031,46 €.

                Any rere any, des del 2015, les comptes de l’Ajuntament de la Romana continuen encadenant resultats molt positius. Durant aquest exercici, el Govern Local té previst la incorporació d’importants quantitats del romanent de tresoreria amb la finalitat de fer inversions que es venen demanant des de fa temps.

CANVI D’HORARI EN EL SERVEI D’ASSESSORAMENT PER A LA RENDA

El servei oferit per part de l’Ajuntament de la Romana amb la finalitat de proporcionar informació sobre la Declaració de la Renda canvia de data i hora per a adaptar-se a una major comoditat per part de la ciutadania.

L’esmentat servei passa a prestar-se per la vesprada dels divendres de 17.00 a 20.00 hores a la Casa de la Joventut.

Si la nostra declaració ens planteja algun dubte sobre qualsevol qüestió al respecte, podem concertar cita gratuïta a l’Ajuntament o telefonant al 965 696 001 i rebrem tota la informació gratuïta.

REIVINDICACIONS PER AL SECTOR DEL RAÏM DE TAULA D.O. DEL VINALOPÓ

El passat dijous 6 de maig es van reunir els alcaldes i alcaldesses dels municipis productors de Raïm de Taula Ensacat al Centre Cultural Gómez Tortosa de Novelda on es va signar un document de recolzament al sector i es torna a reivindicar la rebaixa dels mòduls de l’IRPF.

Els alcaldes de Novelda, Asp, Monfort del Cid, Agost i la Romana han recordat que el sector requereix d’una sèrie de mesures que premien la vivència de les explotacions agrícoles i la supervivència del sector a la Comunitat Valenciana.

El document que va ser llegit per l’Alcalde de la Romana, Nelson Romero, conporta com a acords la reducció del mòdul de l’IRPF de 0’32% al 0’16% aplicat en l’anterior exercici i el mòdul de tributació a 0’20 i que aquest alhora, es reduisca en un 50% en situacions de crisi.

L’AJUNTAMENT DE LA ROMANA CREA EL SERVEI D’ASSESSORAMENT PER A LA DECLARACIÓ DE LA RENDA

L’Ajuntament de la Romana ha creat un nou servei públic en el marc de les ajudes que vol seguir prestant a la ciutadania del nostre poble, en aquestos moments difícils de lluita contra el coronavirus. Aquest nou servei naix davant la multitud de consultes rebudes a l’Ajuntament per a la tramitació de la renda 2020 a causa dels ERTES i de les diferents situacions dels nostres veïns. No es tracta de que se’ls formalitze la declaració de la renda sinó sols que es resolguen dubtes i consultes.

Aquest servei es prestarà de forma presencial els dimarts (inici 20 d’abril) al Centre de Joventut en horari de 10.00 a 13.00 i que es podria ampliar atenent a les necessitats d’aquest servei. Per a una major i millor atenció es requereix sol·licitar cita prèvia a través del telèfon 965696001 o al propi Ajuntament de la Romana.

VISITA DEL DIPUTAT PROVINCIAL DE RESIDENTS INTERNACIONALS, JUAN DE DIOS NAVARRO CABALLERO

El passat 25 de març l’Ajuntament de la Romana va rebre la visita del Diputat Provincial de Residents Internacionals, en Juan De Dios Navarro Caballero que es va desplaçar fins la Romana per a realitzar una visita i mantindre una entrevista amb l’Alcalde del nostre municipi Nelson Romero.

La Romana comprén un alt percentatge de població de residents internacionals, amb més d’un 20%  del padró, encara que s’estima que el percentatge podria ser més alt, ja que molts dels residents no estan empadronats al municipi. En la reunió es van tractar temes com la problemàtica de la vacuna del COVID-19 per als residents no empadronats o amb segurs privats; es va conversar també sobre l’Associació de residents “La Tienda de la Comunidad”, sobre els projectes i accions socials que desenvolupen des de la pròpia associació. Amés van estar visitant el servei d’assessorament que ofereix l’Ajuntament als residents internacionals per a portar a cap gestions amb les administracions i diferents casos d’actuacions des dels serveis socials municipals, un servei que es presta a través d’una subvenció atorgada per la Diputació d’Alacant, valorant molt positivament l’esmentat projecte.

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA

Per Decret d’Alcaldia 66/2021 de data 5 de març es convoca sessió extraordinària del Plenari de l’Ajuntament de la Romana el día 10 de març de 2021 a les 16:00 hores al saló d’actes del Centre de la Tercera Edat; amb el següent

ORDE DEL DIA

A) PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l’Acta del Plenari Ordinari de data 21 de gener de 2021.

2. Aprovació Projecte tècnic d’obres “Reparació Adequació i millora CEIP La Romana” en el marc del PLA EDIFICANT.

3. Modificació puntual nº 7 del PGOU de la Romana.

4. Elaboració i aprovació inicial del Pressupost exercici 2021.

5. Modificació Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de la Romana. 6. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits 01/2021.