CONVOCATÒRIA D’AJUDES PER A MATERIAL CURRICULAR DESTINADES A L’ALUMNAT D’INFANTIL I PRIMÀRIA PER AL CURS 2021-2022

Un any més des de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de la Romana es convoquen les ajudes per al material curricular destinades a l’alumnat empadronat al municipi i que cursarà Educació Infantil o Primària durant el present curs 2021-2022.

El passat dijous 30 d’octubre la Junta de Govern Local va aprovar la convocatòria i les bases que regiran les esmentades ajudes que aniran a càrrec de la partida pressupostària corresponent dotada amb 5.000 euros. Les quantitats s’han establert en funció del cost del material de cada nivell, segons les dades aportades pel CEIP “La Romana” i l’EIM “La Balseta”.

Els nens d’Infantil continuaran sense llibres de text i treballaran amb material curricular. En conseqüència, les quantitats de les ajudes seran de 37 € per al Primer Cicle d’Infantil; 67 € per a Infantil de 3 anys; 47 € als alumnes d’Infantil de 4 i 5 anys i de 17 euros per a l’alumnat de Primària destinat al material curricular.

Els beneficiaris de les ajudes seran els alumnes empadronats en la Romana i que estiguen matriculats en l’Escola Infantil Municipal “La Balseta” i el CEIP La Romana o, en qualsevol altre, sempre que siga per Dictamen d’Escolarització.

El termini de sol·licitud serà de l’1 al 22 d’octubre de 2021 ambdos inclosos.

Les bases es troben anexades a aquest comunicat així com la instància de sol·licitud (ANNEX I).

Els alumnes que no consten en les llistes oficials de matriculació remitides pel centre a l’Ajuntament, hauran de presentar un certificat de matrícula del CEIP “La Romana”.