LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2023 LLANÇA DE NOU RESULTATS POSITIUS

Des de la Secretaria-Intervenció i l’Alcaldia de l’Ajuntament de La Romana s’ha procedit a la liquidació corresponent al pressupost municipal de l’exercici 2023, presentant de nou, per nové any consecutiu, resultats molt positius.

Malgrat les grans inversions dutes a terme al llarg de l’exercici, els fons líquids a data de 31 de desembre eren de 2.148.482’95 €, la qual cosa ha suposat un augment de més del 8% respecte a l’exercici anterior; es redueix lleugerament el romanent de tresoreria per a despeses generals i inversió amb encara una important quantitat disponible d’1.594.384’73 € i un superàvit que aconsegueix la quantitat de 466.726’86 €, incrementant considerablement el superàvit de l’exercici anterior en més d’un 150%.

            De nou, un any més, els comptes de l’Ajuntament de La Romana continuen encadenant resultats molt positius; el que permetrà al Govern Local la incorporació d’importants quantitats del romanent de tresoreria per a inversions molt necessàries i que resultaran molt beneficioses per al nostre municipi.