OBRA DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT I ASFALTAT

Dimecres passat 25 d’abril es va mantindre una reunió entre l’oficina d’urbanisme de l’Ajuntament de La Romana, el projectista, la direcció d’obra, l’empresa adjudicatària i l’Alcaldia de La Romana per a marcar les pautes per a l’inici de les obres de “RENOVACIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT I MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ DE VIÀRIES 1a FASE” dins de la convocatòria de subvencions del Pla PLANIFICA 2020 de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.

El cost d’estes obres és de 679.863’33 € que es financen per la Diputació d’Alacant en 577.883,83 € i l’aportació municipal de l’Ajuntament de La Romana en 101.979,50€. Estes obres tindran un termini d’execució de 6 mesos amb un inici d’obres aproximadament per al 25 maig.

Estes obres s’emportaran en una 1a fase que consistirà en la renovació de la xarxa de sanejament i asfaltat de carrers, així com el canvi de col·lector principal fins a arribar a la depuradora.

Els tècnics han programat totes les actuacions necessàries per a evitar en la mesura del possible les molèsties als ciutadans. Malgrat això, l’execució d’esta obra provocarà determinats inconvenients que pretenem reduir i solucionar al màxim. En este sentit, durant el període que duren les obres es produiran talls de carrers dels quals s’informarà els veïns del carrer corresponent amb temps d’antelació al tall.