L’Ajuntament La Romana aposta per la construcció d’habitatges de protecció pública

L’Ajuntament de La Romana ja està treballant per a l’adhesió al conveni marc de col·laboració amb la finalitat de donar impuls a la promoció d’habitatges de protecció pública en sòl de les administracions locals subscrit el passat 2 d’abril entre la Generalitat Valenciana i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies: El conegut com a ‘Pla Viu’.

El propòsit d’este conveni és el de mobilitzar el sòl públic existent a la Comunitat Valenciana per a la promoció i construcció d’habitatges de protecció pública. L’equip de govern de l’ajuntament de La Romana ja té identificades les parcel·les que puguen ser destinades a tal fi en una labor coordinada per la regidoria d’Urbanisme, oficina tècnica i secretària-intervenció amb l’objectiu de poder aportar sòl per a este fi.

L’Ajuntament manifesta la seua “voluntat d’adherir-se formal i expressament a totes i cadascuna de les clàusules contingudes en el conveni marc assumint les obligacions i compromisos derivats del mateix i amb subjecció plena a totes elles”.

La disposició actual del sòl municipal per a esta cessió ascendiria a un total de 16.285 m²; en una primera disposició s’aportaran els metres actualment recepcionats, un total de 13.352’5 m² situats en una parcel·la en el Sector S2, ESTE II (enfront del pipican) i una altra parcel·la en el SUE-7 (Urbanització de Benesa).