Month: May 2021

LA TIENDA DE LA COMUNIDAD DE LA ROMANA CONTINUA LA SEUA TASCA SOLIDÀRIA

Una vegada més els gestos solidaris continúen sent notícia per una nova donació d’aliments per part de La Tienda de la Comunidad de la Romana, per a les famílies necessitades del nostre municipi. En aquesta ocasió per un valor de 500€. Des de l’Ajuntament i, en el seu nom la Regidoria de Benestar Social, els donem les gràcies una vegada més per l’entranyable tasca que realitzen.  En aquestos temps de pandèmia moltes famílies necessiten d’aquesta ajuda per al seu dia rere dia.

L’ AULA DE TEATRE CLÀSSIC DE LA UA REPRESENTA “MEDEA”

El pròxim diumenge 23 de maig de 2021 a les 19:30 hores a la Casa de Cultura, l’Aula de Teatre Clàssic de la Universitat d’Alacant posarà en escena l’obra clàssica grega “MEDEA”, sota la direcció de Xiomara Wanden-Berghe i segons la versió d’Andrés Lima sobre textos de Séneca.

La representació s’emmarca dintre de la programació de l’Aula Universitària de la Romana i l’entrada serà gratuïta limitada a l’aforament del local.

L’obra ofereix una nova visió sobre una textualitat atravesada per l’obscuritat i el desampar d’una dona que rebutja la compassió aliena i, sobretot, l’autocompassió. Una experiència que convida a submergir-se en l’univers d’un ésser humà que ha creuat el límit del dolor i la desesperança.

En els premis del  V Festival Nacional de Teatre Universitari 2020,  “Medea”  obtingué nominacions a millor muntsecundatge, millor direcció, millor audiovisual, millor actriu secundària i millor actriu principal, i resultà guardonada amb els premis a la millor actriu principal i actriu secundària, Samara Campaña, com Medea, i Aitana García San Juan, com Corifea, respectivament.

«Fins on arribaríem per amor? De què series capaç, en cas de traïció i repudi?»

Un dia per a dir adeu, per a acomiadar-se, per a que a Medea li arrabaten tot allò pel que es va sacrificar la seua vida, la seua família i la seua pàtria.Medea, d’Andrés Lima, és el text més directe i honest de la tragèdia fins ala data, basat en els textos de Séneca. Cert és que hui en dia som més de romans que de grecs. Ho impulsa la frase del clàssic “No hi ha major dolor que l’Amor”.  Medea  ens fa reflexionar sobre l’amor i quant destructiu pot arribar a ser. És una història a través de la veu d’una dona, de la seua incapacitat de decisió. Medea, l’estrangera, és condemnada a vagar per la terra per ser inservible per al regne; és repudiada per por; és condemnada de la mateixa manera que condemnà el seu destí a seguir les passes de Jasón, persona per la que va traïr tot el que volia menys el seu amor incondicional a ell. Medea, una víctima més de l’amor romàntic, una dona que per primera vegada en la tragèdia grega pren la iniciativa del seu propi destí. Som espectadors i jutges d’aquest cruel assasinat i, en definitiva, ens contraposa el més bell i el més obscur de l’ésser humà».

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA LGTBFÒBIA

El 17 de maig es commemora el dia internacional contra l’homofòbia, la transfòbia i la bifòbia; per a celebrar que en aquesta data, en 1990, la Organització Mundial de la Salut eliminà l’homosexualitat dels catàlegs de malalties.

“La lluita no és només una lluita sobre ser hetero, homo o trans, és una lluita sobre ser humans” (Boy George). Amb l’esforç de tots, farem un món més just per a totes les persones.

PLA RESISTIR LA ROMANA

Convocatòria d’ajudes econòmiques per a autònoms i microempreses l’activitat de les quals s’ha vist afectada per la pandèmia provocada per la COVID-19 al municipi de la Romana. La quantitat total destinada a les ajudes arriba fins a 49.549,00 euros, aportats per les tres administracions (62,5% Generalitat Valenciana, 22,5% Diputació d’Alacant i 15% Ajuntament de la Romana).

Se subvencionaran les despeses corrents que responguen al manteniment de l’activitat fins un màxim de 2.000,00€ per autònom o microempresa més 200,00€ per cada treballador afiliat a la Seguretat Social.

Si després de repartir, existira un excedent de recursos sense utilitzar, es procedirà a augmentar proporcionalment les ajudes als sectors més afectats (segons Annex I de les Bases); així com a subvencionar a altres activitats també afectades per la pandèmia i que no estiguen contemplades en els sectors definits en l’Annex I de les Bases.

Les sol·licituds es presentaran a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de la Romana (https://laromana.sedelectronica.es) en el termini de 20 dies hábiles a partir del dia següent a la publicació de les Bases en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant (BOP).

Adjuntem la documentació necessària per a la tramitació: Bases, Sol·licitud i Annexos.

OBERT EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL•LICITUDS PER A L’ESCOLA D’ESTIU 2021

Del 17 al 28 de maig estarà obert el termini de presentació de sol·licituds per a l’admissió en l’activitat de “ESCOLA D’ESTIU” que es realitzará entre l’1 i el 30 de juliol, es compta amb un màxim de 75 places que seran per a nens/es nascuts entre els anys 2009 i 2017. Aquesta activitat se realitzará de dilluns a divendres al Poliesportiu Municipal i estarà en part subvencionada per l’Ajuntament de la Romana i la Diputació Provincial d’Alacant.

Havent un nombre limitat de places és necessari establir uns criteris amb la finalitat de poder elaborar un llistat de niens/es admesos i un llistat de reserva, per al cas de que haguera un major nombre de sol·licituds que de places.

Els criteris que es valoraran són els següents:

  • Estar empadronats en el municipi de la Romana pare/mare/menor o representant legal.

Aquest apartat es valorarà en 5 punts.

  • Ser família monoparental.

Aquest apartat es valorarà en 3 punts.

  • Estar treballant tots els membres de la unitat de convivència en edat laboral.

Aquest apartat es valorarà en 4 punts.

  • Ser família nombrosa.

Aquest apartat es valorarà en 3 punts.

  • Per tenir algun germà sol·licitant plaça en l’escola d’estiu.

Aquest apartat ese valorarà en 2 punts.

CONCERT IX MÀSTER D’INTERPRETACIÓ DE GUITARRA CLÀSSICA UNIVERSITAT D’ALACANT

L’Aula Universitària de la Romana acull este dissabte 15 de maig un dels Concerts organitzats per la Universitat d’Alacant protagonitzat pel IX Màster d’Interpretació de Guitarra Clàssica. Els aficionats a la música i a la guitarra podran gaudir d’aquest a la Casa de Cultura a les 19.30 hores. L’entrada serà gratuïta limitada a l’aforament del local.

Podrem gaudir de la magistral interpretació de tres mestres de la guitarra clàssica:

PETER NOVOTNY. Va estudiar guitarra al Conservatori de Topolcany en Eslovàquia amb els guitarristes Viera Vaskova i Milos Tomasovic. Posteriorment es va traslladar a estudiar a Dinamarca on va acabar els seus estudis de llicenciatura sota la direcció de Jorgen Bjorslev a la Reial Acadèmia Danesa de Música. A Copenhague va formar part del Col·lectiu Clàssic de Esbjerg. Ha rebut classes magistrals de guitarra de personalitats de l’art de la guitarra com David Russel, Marco Socías i Jorgen Bjorslev entre altres.

Interpretarà peces de S. L. Weis, Fernando Sor, Manuel de Falla, F. Moreno Torroba i R. S. Brindle.

MARVIN LÓPEZ. Originari de Calpulalpan, Tlaxcala (Mèxic), es llicencia al Benemérito Conservatorio de Música de l’Estat de Puebla sota la tutela del mestre Juan Gaspar. El seu repertori consta de música mexicana, amb arreglos de la seua autoria que van des de peces en náhuatl fins valses del segle XX, buscant rescatar i donar identitat als seus arrels. Actualment és director i fundador de l’Orquestra de Guitarres Calpulli, formada per jóvens talentosos de la seua comunitat. És guitarrista del “Duo Metsintli” i del “Duo Ome”, projectes l’objectiu dels quals és interpretar música de l’Estat de Tlaxcala.

Interpretarà “Sonatina per a guitarra” de Lennox Berkeley i “El somni de la raó produeix monstres” de M. Castelnuovo-Tedesco.

OMAR JAMMOUL. Llicenciat en música per l’Institut Superior de Música de Damasco a Síria amb el mestr Mazen Saleh. Així com en Armonia i Composició. Va realitzar un postgrau en Interpretació de Guitarra Clàssica en Espanya sota la mà del mestr David Martínez al R.C.S.M. i al C.S.M. de Màlaga. Al 2017 va guanyar el premi Beca del Laboratori d’Arts en la fundació Ettijahat, pel seu projecte Obres de Compositors Sirians. Va oferir concerts dintre del projecte MusaE, pel Ministeri de Cultura d’Espanya. Ha realitzat actuacions a Síria, Líban, Alemanya, Països Baixos i Espanya.

Interpretarà la Sonata núm 1 de Leo Brouwer, una composició pròpia en Homenatge a Mazen Saleh i “Azef Al-lail” de Elias Rahabani.

CANVI D’HORARI EN EL SERVEI D’ASSESSORAMENT PER A LA RENDA

El servei oferit per part de l’Ajuntament de la Romana amb la finalitat de proporcionar informació sobre la Declaració de la Renda canvia de data i hora per a adaptar-se a una major comoditat per part de la ciutadania.

L’esmentat servei passa a prestar-se per la vesprada dels divendres de 17.00 a 20.00 hores a la Casa de la Joventut.

Si la nostra declaració ens planteja algun dubte sobre qualsevol qüestió al respecte, podem concertar cita gratuïta a l’Ajuntament o telefonant al 965 696 001 i rebrem tota la informació gratuïta.

AJUDA PRIMERA INSTAL•LACIÓ JÓVENS (AGRICULTORS-RAMADERS) CONVOCATÒRIA 2021

RÈGIM D’AJUDA

Les ajudes consisteixen en una prima la quantitat básica de la qual s’estableix en 20.000 €, que pot incrementar-se en les següents quantitats:

a) 5.000 € quan el jove s’instal·la com membre d’una entitat associativa, que no siga unipersonal, amb personalitat jurídica. Les sol·licituts que s’acullen a aquest increment de l’import base no podran acollir-se als apartats b) i c).

b) 10.000 € quan en la sol·licitud d’ajuda estiga prevista la utilització de més de 2 UTA i fins 3 UTA tras la implementació del pla empresarial.

c) 15.000 € quan en la sol·licitud d’ajuda estiga prevista la utilització de més de 3 UTA tras la implementació del plan. Aquest apartat és excloent amb l’anterior.

d) 10.000 € per a les sol·licituts que tinguen prevista la instal·lació en una explotació mixta amb al menys 0,5 UTA en orientacions agrícoles i 0,5 en orientacions ramaderes.

e) 5.000 € si l’explotació està ubicada en la seua major part en zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques, segons el PDR CV 2014-2020 o en zones incloses en la xarxa Natura 2000.

f) 15.000 € si l’explotació es troba ubicada en la seua major part en zones de muntanya, segons el PDR CV 2014-2020. Aquest apartat és excloent amb l’anterior.

g) 5.000 € si la sol·licitud preveu que l’explotació dispose d’instal·lacions per a l’acondicionament i/o transformació de, al menys, el 25% de la producció obtesa.

h) 5.000 € si el pla empresarial contempla la recuperació de terres en estat d’abandó, que suposen al menys l’equivalent a 0,3 UTA.

En qualsevol cas, l’import total de l’ajuda pot arribar com a màxim als 70.000 €.

ENLLAÇ INTERNET DEL PROCEDIMENT

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=571&version=amp

ACTIVITATS PER A RECORDAR LA CELEBRACIÓ DE SANT ISIDRE

Des de la Regidoria de Festes de l’Ajuntament de la Romana s’han programat unes activitats per al pròxim cap de setmana per a recordar la Festa del Patró dels agricultors. És una de les festes tradicionals del nostre municipi i per això no s’ha volgut  deixar passar de llarg.

El dissabte 15 a les 19:30 hores en la Casa de Cultura tindrà lloc un concert pertanyent a l’IX Màster d’Interpretació de Guitarra Clàssica de la Universitat d’Alacant, de la mà de PETER NOVOTNY d’Eslovàquia, MARVIN LÓPEZ de Mèxic i OMAR JAMMOUL de Síria. Es tracta d’una sèrie de concerts realitzats a les Seus Universitàries de la Universitat d’Alacant i, com sempre, l’entrada serà gratuïta limitada a l’aforament del local.

El diumenge 16 a les 12:00 del migdia, la Societat Instructiva Musical Romanense ens oferirà un Cercavila al llarg del carrer Major. Per qüestions de segureta, preguem als veïns que no seguesquen a la Banda sinó que, guardant la distància de seguretat, es queden parats al carrer per a veure-la passar. A les 19:30 hores, al Parc Dr. Pérez López, podrem escoltar en concert a “LOS HAPPYS”, banda d’Antonio Hidalgo. Entrada gratuïta.