OBERT EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL•LICITUDS PER A L’ESCOLA D’ESTIU 2021

Del 17 al 28 de maig estarà obert el termini de presentació de sol·licituds per a l’admissió en l’activitat de “ESCOLA D’ESTIU” que es realitzará entre l’1 i el 30 de juliol, es compta amb un màxim de 75 places que seran per a nens/es nascuts entre els anys 2009 i 2017. Aquesta activitat se realitzará de dilluns a divendres al Poliesportiu Municipal i estarà en part subvencionada per l’Ajuntament de la Romana i la Diputació Provincial d’Alacant.

Havent un nombre limitat de places és necessari establir uns criteris amb la finalitat de poder elaborar un llistat de niens/es admesos i un llistat de reserva, per al cas de que haguera un major nombre de sol·licituds que de places.

Els criteris que es valoraran són els següents:

  • Estar empadronats en el municipi de la Romana pare/mare/menor o representant legal.

Aquest apartat es valorarà en 5 punts.

  • Ser família monoparental.

Aquest apartat es valorarà en 3 punts.

  • Estar treballant tots els membres de la unitat de convivència en edat laboral.

Aquest apartat es valorarà en 4 punts.

  • Ser família nombrosa.

Aquest apartat es valorarà en 3 punts.

  • Per tenir algun germà sol·licitant plaça en l’escola d’estiu.

Aquest apartat ese valorarà en 2 punts.