Camp de futbol (Preus)

Amb llum artificial

Preu = 2 €

Sense llum artificial

Preu = 1,5 €

Equips amb llum artificial F7

Preu = 20 €

Equips sense llum artificial F7

Preu = 15 €

Equips amb llum artificial F11

Preu = 30 €

Equips sense llum artificial F11

Preu = 25 €