ASFALTAT DEL CAMÍ DE LA BOQUERA I BARRI SANT ANTONI

S’ha dut a terme una actuació de reg asfàltic amb graveta del camí que transcorre entre la pedania del Barri de Sant Antoni (Les Coves) i la Boquera, així com al camí de Pomares.

El total del cost de l’obra ha sigut de 48.339’50 € amb la part finançada a través d’una subvenció per part de l’Excma. Diputació d’Alacant de 42.500,00€, dins de la convocatòria “Realització d’inversions de camins de titularitat municipal a executar per Ajuntaments, anualitat 2023”

A esta obra d’asfaltat en camí rural s’unirà en breu de fons propis del romanent de tresoreria municipal la inversió per a continuar amb el projecte iniciat en estos anys per al condicionament de diversos camins rurals mitjançant llastos i ciment per a millorar la connexió dins del teixit rural.