Pista de padel (Preus)

Amb llum artificial

Preu = 2 €

Sense llum artificial

Preu = 1,5 €