CALENDARI RECOLLIDA DE RESIDUS 2024

L’Ajuntament de La Romana facilita als ciutadans, a través del web, el calendari on venen marcats amb un cercle verd els dies que al llarg de l’any 2024 hi haurà recollida de fem.

El mateix calendari en format paper podran recollir-lo en les dependències de l’Ajuntament i en els establiments comercials.

Es fa una crida a la ciutadania per a actuar de manera cívica en el procediment de recollida, depositant les bosses en condicions en llocs que no molesten a la resta de la ciutadania. Es prega la màxima precaució en depositar restes de cendres en bosses o contenidors, assegurant-se que estan perfectament apagades, en prevenció de possibles incendis en els mateixos contenidors o dels propis camions de recollida.

Es recorda que existeix un servici gratuït de recollida d’estris i electrodomèstics el telèfon dels quals apareix en el calendari amb la finalitat d’evitar que es depositen estos materials als voltants dels contenidors propiciant la creació d’abocadors incontrolats. I que estes accions estan contemplades en les ordenances municipals amb multes de fins a 3.000 euros.