Month: October 2022

INAUGURACIÓ DEL “BALL DE LES COVES”

La Regidoria de Festes de l’Ajuntament de la Romana en col·laboració amb la Comissió de Festes del Barri Sant Antoni organitzen l’acte d’inauguració de la reforma del Local Social del Barri Sant Antoni “Ball de les Coves”. L’esmentada reforma ha consistit en la substitució de la coberta de l’edifici, la construcció dels serveis i l’adecentament general del local amb un pressupost de 73.930 euros sufragat amb fons propis de l’Ajuntament.

L’acte tindrà lloc el dissabte 15 d’octubre de 2022 a les 14.00 hores. Per a festejar l’ocasió se celebrarà un dinar de convivència i a continuació un “tardeo” amb l’actuació del grup SIGLO XXI TRIBUTO A MECANO. Tots aquells que desitgen participar en el dinar hauran d’inscriure’s a l’Ajuntament de la Romana fins el 13 d’octubre. El preu del dinar és de 15 euros.

FOMENT DEL CONSUM EN EL COMERÇ LOCAL BONO-CONSUM 2022

L’Ajuntament de La Romana llança una campanya dirigida al consumidor final per a fomentar el consum en el comerç local de la Romana, aquesta campanya està subvencionada per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant amb 27.325 €, dins de la “CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A AJUNTAMENTS PER A LA REALITZACIÓ DE CAMPANYES DE FOMENT DE CONSUM: BONO-CONSUM EN ELS SEUS MUNICIPIS, ANUALITAT 2022”

Des del 6 d’octubre fins al 21 d’octubre de 2022 es podrà recollir per part de la població de la Romana els Bono-consum de 12€ en l’horari de 8.15 a 10.30 a l’Ajuntament i de 17.00 a 20.00 hores en el centre de Joventut, cada veí/na del municipi tindrà el seu bo-consum garantit.

Requisits per a poder obtindre el Bo-consum:

1.            Estar empadronat/da amb anterioritat a l’1 de gener de 2022. A més, les dades del Padró d’habitants de l’Ajuntament de La Romana, hauran d’estar correctament actualitzades: nom, cognoms, document d’identitat, adreça de l’habitatge i les renovacions pertinents.

2.            Ser major de 18 anys amb anterioritat al 31 de desembre de 2021.

3.            Estar en possessió de document nacional d’identitat en vigor (DNI, NIE, Passaport).

Les persones podran gastar els seus bons de l’11 al 23 d’octubre de 2022 en tots els establiments adherits a la campanya.

L’AJUNTAMENT SUBVENCIONA EL MATERIAL CURRICULAR DELS ESCOLARS DE LA ROMANA

L’Ajuntament de la Romana ha signat un conveni amb l’AMPA del CEIP “La Romana” mitjançant el qual li concedeix una subvenció de 6.000 euros destinats a sufragar les despeses de material curricular de la totalitat dels alumnes d’Infantil i Primària del col·legi de la Romana per al present curs escolar 2022-2023.

D’aquesta manera se simplifiquen els tràmits de la subvenció i arriba a tots els alumnes del centre, inclús als que no pertanyen a l’AMPA,  sense necessitat d’haver de sol·licitar la subvenció.

En el cas del material per a l’alumnat de l’Escola Infantil Municipal “La Balseta”, es va incloure en el contracte de licitació de l’empresa gestora per a que les famílies tampoc hagen de pagar per aquest concepte.