FOMENT DEL CONSUM EN EL COMERÇ LOCAL BONO-CONSUM 2022

L’Ajuntament de La Romana llança una campanya dirigida al consumidor final per a fomentar el consum en el comerç local de la Romana, aquesta campanya està subvencionada per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant amb 27.325 €, dins de la “CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A AJUNTAMENTS PER A LA REALITZACIÓ DE CAMPANYES DE FOMENT DE CONSUM: BONO-CONSUM EN ELS SEUS MUNICIPIS, ANUALITAT 2022”

Des del 6 d’octubre fins al 21 d’octubre de 2022 es podrà recollir per part de la població de la Romana els Bono-consum de 12€ en l’horari de 8.15 a 10.30 a l’Ajuntament i de 17.00 a 20.00 hores en el centre de Joventut, cada veí/na del municipi tindrà el seu bo-consum garantit.

Requisits per a poder obtindre el Bo-consum:

1.            Estar empadronat/da amb anterioritat a l’1 de gener de 2022. A més, les dades del Padró d’habitants de l’Ajuntament de La Romana, hauran d’estar correctament actualitzades: nom, cognoms, document d’identitat, adreça de l’habitatge i les renovacions pertinents.

2.            Ser major de 18 anys amb anterioritat al 31 de desembre de 2021.

3.            Estar en possessió de document nacional d’identitat en vigor (DNI, NIE, Passaport).

Les persones podran gastar els seus bons de l’11 al 23 d’octubre de 2022 en tots els establiments adherits a la campanya.