SUBVENCIÓ PER A MOBILIARI DE SERVEIS SOCIALS

L’Ajuntament de la Romana ha rebut de la Diputació Provincial d’Alacant una subvenció de 2.809,62 euros per a l’adquisició de taules, calaixera, armari i cadires; dins de la convocatòria de subvencions per a la realització d’activitats de Promoció Social dirigides a col·lectius vulnerables i adquisició d’equipament, anualitat 2022.