PLA MUNICIPAL D’AJUDES PER A MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC QUE LA CRISI ENERGÈTICA ESTÀ SUPOSANT SOBRE LES PYMES, MICROEMPRESES I AUTÒNOMS DE LA ROMANA, ANUALITAT 2022.

El passat 13 d’octubre de 2022, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Romana va aprovar les Bases i la convocatòria d’ajudes per a autònoms i Pymes de la Romana pels danys econòmics causats per la Crisi Energètica, anualitat 2022.

Les ajudes podran arribar fins a 1.000 euros per a subvencionar el 50% de les despeses energètiques que afecten directament al negoci (energia elèctrica, gas i carburant) en el període entre l’1 d’abril de 2021 i 30 de juny de 2022. En el suposat cas de que hagués excedent, aquesta resta es repartiria entre totes les sol·licituds fins un màxim de 4.000 euros per sol·licitant.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de la publicació al Butlletí Oficial de la Província, es a dir, fins el 28 d’octubre de 2022; a través de la seu electrònica del Excm. Ajuntament de la Romana.

A continuació s’adjunten per a descarregar les BASES i tota la documentació necessària per a la sol·licitud.