I PLA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA PER A LA ROMANA

Mitjançant Resolució de 3 de juny de 2022 de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica s’ha concedit a l’Ajuntament de la Romana una subvenció per import de 1.215’60 euros per a l’elaboració del “I PLA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA DE LA ROMANA”.

L’Ajuntament de la Romana està compromés amb la responsabilitat social, la sostenibilitat i el desenvolupament sostenible emmarcats en l’Agenda 2030 i està fermament convençut de la necessitat de recórrer el camí de futur per adequar-se als canvis i demandes de l’entorn i aconseguir una major eficàcia, eficiència i qualitat en els serveis que proveeix a la ciutadania.

Els objectius d’aquest I Plan són els següents:

Constituir el municipi de la Romana com un Territori Socialment Responsable.

Complir amb l’agenda 2030, fomentar el compromís amb el benestar social i respectar i cuidar el medi ambient.

Fomentar el coneixement i divulgar i promovure la cultura de la responsabilitat i la transparència entre la població del municipi.

Donar a conéixer, informar i promoure els valors i principis de la Responsabilitat Social Corporativa entre els principals agents d’interés del municipi. Dur a terme un conjunt d’accions col·laboratives de manera coordinada entre els diferents agents d’interés del municipi.