ADQUISICIÓ DE NOU EQUIPAMENT ESPORTIU

Des de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de la Romana s’ha dut a terme una adquisició de material esportiu, concretament per al desenvolupament d’activitats d’entrenaments en el camp de futbol. Es tracta de dos porteries mòbils, una de futbol-8 i una de futbol-11, aquesta adquisició permet la retirada de les antigues porteries de ferro.

La compra d’aquest nou equipament ha suposat una inversión de 4844’20€. D’aquesta quantitat, 2.413’88€ han sigut subvencionats per l’Excma. Diputació d’Alacant dintre de la convocatòria d’ajudes a l’“equipament esportiu”.