SUBVENCIÓ PER A EQUIPS INFORMÀTICS

L’Ajuntament de la Romana ha rebut de la Diputació Provincial d’Alacant una subvenció de 2.760,00 euros per a l’adquisició de quatre equips informàtics dintre de la convocatòria de subvencions per a la realització d’activitats de Promoció Social dirigides a col·lectius vulnerables i adquisició d’equipament, anualitat 2021.