LA LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST 2020 CONTINUA ENCADENANT RESULTATS POSITIUS

El passat dijous 17 de juny, durant la celebració del Plenari Extraordinari, es va donar compte de la liquidació corresponent al pressupost de l’Ajuntament de la Romana en l’exercici 2020.

La liquidés a data de 31 de desembre era de 2.091.948,32 €, el que suposa un increment del 35% respecte a la liquidació del 2019; també s’incrementa el romanent de tresoreria en més d’un 12% arribant a una important quantitat de 2.169.579,61 € i un superàvit que arriba a la quantitat de 288.031,46 €.

                Any rere any, des del 2015, les comptes de l’Ajuntament de la Romana continuen encadenant resultats molt positius. Durant aquest exercici, el Govern Local té previst la incorporació d’importants quantitats del romanent de tresoreria amb la finalitat de fer inversions que es venen demanant des de fa temps.