CARNETS D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

A partir de l’1 de gener de 2024 es mantindrà la validesa dels carnets expedits per a 3 mesos fins a la finalització d’estos.

Així mateix s’informa que, de manera temporal, no s’expediran carnets d’utilització de piscina ni el global d’instal·lacions esportives i gimnàs, així com tampoc els carnets anuals del gimnàs sent estos substituïts pels carnets de 3 mesos actuals.

L’import pagat per estos carnets de 3 mesos serà descomptat a l’usuari en realitzar el pagament del carnet anual de gimnàs o global d’instal·lacions esportives i gimnàs conforme la redacció en la nova ordenança fiscal.