PLA MUNICIPAL D’AJUDES PER A MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC QUE LA CRISI ESTÀ SUPOSANT SOBRE LES PIMES, MICROEMPRESES I AUTÒNOMS DE LA ROMANA, ANUALITAT 2023

El passat 26 d’octubre de 2023, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de La Romana va aprovar les Bases i la convocatòria d’ajudes per a autònoms i Pimes de La Romana pels danys econòmics patits per la Crisi, anualitat 2023.

Les ajudes podran aconseguir fins a 2.500 euros per beneficiari per a subvencionar el 50% dels costos energètics que afecten directament el negoci (energia elèctrica, gas i carburant); la quota d’autònoms; el llogar mensual del local del negoci i els gestos d’interessos de préstec d’adquisició del local del negoci, en el període comprés entre l’1 de juliol de 2022 al 30 de juny de 2023. En el suposat cas que hi haguera excedent, esta resta es repartiria entre totes les sol·licituds fins a un màxim de 8.000 euros per sol·licitant. La Diputació Provincial subvenciona estes ajudes per un total de 61.133 euros.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals des de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, és a dir, fins al 18 de novembre de 2023; a través de la seu electrònica de l’Excm. Ajuntament de La Romana.

A continuació s’adjunten per a descarregar les BASES i tota la documentació necessària per a la sol·licitud.

BASES

SOL·LICITUD

MEMÒTIA JUSTIFICATRIVA

FITXA MANTENIMENT TERCERS

REPRESENTACIÓ TRÀMITS