MILLORA DEL SO DE LA CASA DE CULTURA

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de La Romana ha realitzat una inversió en els equips d’àudio de la Casa de Cultura per a millorar el so en les activitats que es duen a terme. S’han col·locat quatre altaveus i dos subwoofers i s’ha substituït la taula de so i l’amplificador d’aquest.

El pressupost del mateix ascendeix a 16.826,26 euros i, per a això, l’Ajuntament s’ha acollit a la subvenció convocada per la Diputació Provincial per a Equipament d’Instal·lacions Culturals Anualitat 2023 (Adquisició d’Equip de So per a l’Aula de Teatre de la Casa de Cultura) i s’ha concedit una subvenció de 6.300 euros corresponents al 90% del màxim marcat. Els 10.526,26 euros restants s’han sufragat amb càrrec al Pressupost Municipal.