LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2022 DE NOU PRESENTA RESULTATS POSITIUS

Des de la Secretaria-Intervenció i l’Alcaldia de l’Ajuntament de La Romana s’ha procedit a la liquidació corresponent al pressupost municipal de l’exercici 2022.

Malgrat les grans inversions dutes a terme al llarg de l’exercici, la liquidesa a data de 31 de desembre era d’1.987.730’58 €, la qual cosa ha suposat una baixada només del 13% respecte a l’exercici anterior; es manté un romanent de tresoreria per a despeses generals i inversió amb una important quantitat d’1.787.944’87 € i un superàvit que aconsegueix la quantitat de 186.560’79 €, incrementant el superàvit de l’exercici 2021 en un 40’5%.            

De nou, un any més, els comptes de l’Ajuntament de La Romana continuen encadenant resultats molt positius; el que permetrà al Govern Local la incorporació d’importants quantitats del romanent de tresoreria per a inversions molt necessàries i que resultaran molt beneficioses per al nostre municipi.