PROCÉS D’ADMISSIÓ A l’ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL “LA BALSETA” PER AL PRÒXIM CURS 2023-2024

Divendres 17 de març, per resolució d’Alcaldia, s’aprovava el calendari i els criteris pels quals es regirà el procés d’admissió d’alumnes a l’Escola Infantil municipal “La Balseta” per al curs 2023-2024.

Podran participar en aquest procés els nascuts en els anys 2021, 2022 i 2023 que vulguen matricular-se per primera vegada a l’Escola Infantil. Els que estan matriculats de cursos anteriors ja tenen la reserva de plaça i la matrícula és automàtica.

El pròxim 13 d’abril es publicarà en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament el nombre de places vacants per a cadascun dels nivells impartits (0-2 anys i 2-3 anys).

Les famílies interessades podran presentar la sol·licitud a l’Ajuntament o a través de la seu electrònica del mateix a partir del dia 18 d’abril i finalitzarà el termini el dia 28 d’abril.

Si hi haguera menys sol·licituds que places disponibles, automàticament tots els sol·licitants quedarien admesos, no hi hauria publicació de llistat provisional i el dia 19 de maig es publicaria la llista definitiva amb els admesos.

En cas contrari, als participants en el procés se’ls requerirà que aporten la documentació necessària del 2 al 10 de maig per a procedir a la baremació el dia 11 de maig. El dia 12 de maig es publicarà la llista provisional d’admesos perquè en el termini del 15 al 18 de maig puguen presentar les reclamacions que estimen oportunes, per a publicar la llista definitiva el dia 19 de maig. No obstant això, la Regidoria d’Educació iniciaria les gestions oportunes davant la Conselleria, com s’ha fet tots els cursos, perquè en cas necessari s’amplien les places i no quede cap alumne sense escolaritzar i sense el Bo Infantil.

Del 22 de maig al 2 de juny es procedirà a formalitzar la matrícula. Si algú no ho fera en aqueix període, s’entendria que renúncia a la plaça.

Adjuntem els documents necessaris relacionats amb el procés:

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

CALENDARI DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ

IMPRÉS DE SOL·LICITUD DE PLAZA