ACTUACIÓ REPARACIÓ DE CAMINS PÚBLICS

L’Ajuntament de la Romana va executar en els mesos de novembre i desembre una nova actuació emmarcada dins del Pla Especial de Camins una actuació de reparació de camins municipals amb tractament amb Sòl-Ciment amb una dotació del 4% de ciment.

Aquesta nova actuació ha comportat el condicionament d’uns 17.000 M2 dels camins en diferents zones del terme municipal de la Romana com són: els Pomares, els Jovers, els Batistes, els Palaus, la Boquera, l’Algaiat, els Canicios, els Leros i el Barri Sant Antoni.

Aquesta actuació ha sigut finançada amb fons propis a través dels romanents de tresoreria de l’Ajuntament de La Romana amb una quantitat d’uns 91.000 €.