SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIES

S’ha realitzat la substitució de lluminàries del sector del de la Urbanització de Benesa (SUE-7), així com l’avinguda d’accés a aquesta urbanització, se substitueixen els antics fanals de vapor de sodi que ocasionen avaries i consumeixen molta més electricitat per unes noves lluminàries de LED, aquest canvi d’il·luminació provocarà un augment d’estalvi i l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de la Romana.

També s’ha dut a terme la substitució de les lluminàries de les pedanies dels Jovers, Pomares i Barri de Sant Antoni, amb el mateix propòsit d’estalvi energètic i eliminar les contínues avaries que provocava l’enllumenat de vapor de sodi.

Aquesta millora de les instal·lacions d’enllumenat públic està dins del la modificació pressupostària amb romanents de tresoreria i superàvit del 2021, amb un import d’uns 37.000 €.