I CONCURS BOATO “CAVALCADA DE REIS”

La Regidoria de Festes de l’Ajuntament de la Romana, amb el propòsit de fomentar la participació ciutadana en la Cavalcada de Reis, les tradicions populars i la il·lusió dels  més xicotets del nostre municipi convoca el “CONCURS DE BOATO DE CAVALCADA DE REIS 2023”.

Podran participar grups d’un mínim de huit persones majors de 14 anys i cada grup comptarà amb un representant i responsable del grup que serà major d’edat.

Els grups podran participar bé per iniciativa personal o en representació de qualsevol dels col·lectius registrats a l’Ajuntament de la Romana. En aquest últim cas el representant i responsable del grup serà el/la president/a del col·lectiu en qüestió. Cada col·lectiu podrà inscriure a més d’un grup.

Els participants hauran d’inscriure’s a l’Ajuntament de La Romana fins al 23 de desembre de 2022, registrant el full d’inscripció que es pot retirar en el propi ajuntament o descarregar-se en aquesta mateixa pàgina.

S’estableix una assignació per a subvencionar despeses que es deriven de la preparació del boato i tres premis de 800, 400 i 200 euros.

El sorteig de l’ordre de participació dels grups en la Cavalcada es durà a terme a l’Ajuntament el dia 3 de gener de 2023 a les 11.30 del matí.

La decisió del Jurat es farà pública el 21 de gener de 2023 durant la revetla de la Festa de Sant Antoni i es publicarà a través de la pàgina web municipal.

S’adjunten BASES, FULL D’INSCRIPCIÓ i MEMÒRIA JUSTIFICATIVA.