PLE ORDINARI CORRESPONENT AL MES D’OCTUBRE

Per Decret d’Alcaldia de 21 d’octubre, es convoca Ple Ordinari de l’Ajuntament de La Romana a celebrar dimecres que ve dia 26 a les 21.00 hores en la Sala d’actes de la Casa Consistorial amb el següent

ORDRE DEL DIA

A)           Part resolutiva

1.            Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 14 de juliol de 2022

2.            Aprovació inicial ordenança municipal reguladora de les normes d’ús de les piscines municipals

3.            Aprovació inicial ordenança municipal reguladora de la convivència ciutadana en l’espai públic

4.            Pla estratègic de subvencions 2022-2024

5.            Adhesió Xarxa Entitats Locals Agenda 2030

6.            Reconeixement Extrajudicial de Crèdits Núm. 02-2022

B)           Activitat de control

7.            Dació de comptes al Ple de Decrets d’Alcaldia núm. 234 d’1 de juliol fins al núm. 406 de 14 d’octubre de 2022.

C)           Precs i preguntes