OBERT EL TERMINI DE PAGAMENT PER A L’ESCOLA D’ESTIU 2022

Del 8 al 17 de juny estarà obert el termini per a procedir al pagament de la taxa de l’activitat d’ “ESCOLA D’ESTIU” que es realitzarà durant el 27 de juny al 29 de juliol. Es donen per admeses totes les sol·licituds de plaça presentades a l’Ajuntament de la Romana.

El pagament es realitzarà al caixer del Banc Sabadell a través del codi 6535, també es podrà realitzar el pagament per finestreta en qualsevol entitat bancària del municipi en els comptes de l’Ajuntament de la Romana amb el concepte ESCOLA D’ESTIU o ESCOLA ESPORTIVA.

Encara que el cost per usuari de l’activitat és de 117 €, cada participant abonarà únicament la quantitat de 60 €. La resta ve subvencionada per l’Ajuntament de la Romana. La no realització del pagament de l’esmentada taxa en el termini establert donarà a entendre que es renuncia a participar en l’activitat.