ESCOLA DE PASQUA 2022

L’Ajuntament de la Romana convoca tallers i activitats que es duran a terme en la Casa de la Joventut durant els dies de vacances de Pasqua.

Els dies en els quals es realitzarà l’Escola de Pasqua són el 19, 20, 21 i 22 d’abril de 2022 en horari de 9.30 a 13.30 hores. Prèvia inscripció a l’ajuntament fins el 12 d’abril es constituiran dos grups d’uns 12 nens/es cada un entre 5 i 11 anys.

Paral·lelament també es formaran 2 grups d’uns 10 nens/es cada un, d’entre 4 i 6 anys, per a realitzar un Taller d’Art de Pasqua també en la Casa de la Joventut. Un grup de 4-5 anys que portarà a terme el taller el dimarts 19 de 10.30 a 12.30 hores i un grup de 5-6 anys que ho farà el dimecres 20 a la mateixa hora.

S’intentarà atendre totes les sol·licituds però, si no fora possible, se tindrà en compte l’orde d’inscripció.