MODIFICACIÓ DE LES TAXES DEL POLIESPORTIU

El passat dia 1 de febrer de 2022, va entrar en vigor l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització de les instal·lacions o serveis esportius municipals. Aquesta ordenança va ser aprovada en el plenari ordinari celebrat el passat dijous 27 de gener.

El període impositiu coincidirà amb l’any natural (1 de gener a 31 de desembre). Els usuaris que estiguen interessats en obtindre qualsevol carnet poden sol·licitar-lo a l’Ajuntament.