L’Ajuntament de la Romana instal•la fanals solars a les pedanies de Els Canicios, Els Beltrans i Els Batistes

L’Ajuntament de la Romana instal·la un total de 9 fanals solars a les pedanies de Els Canicios, Els Beltranes i Els Batistes. Aquestes pedanies, que abans no comptaven amb allumenat públic, s’ha equipat amb aquestes fanals que formen part del projecte de la Regidoria d’Urbanisme que ja va realitzar una primera fase a la zona de l’Algaiat i la Boquera en 2018.

Al projecte s’han destinat 11.434,50 euros amb l’objectiu de «no sols ser un servei ciutadà, sinó buscar l’eficiència i la sostenibilitat»  Aquesta actuació està subvencionada a través de la Diputació d’Alacant mitjançant la convocatòria de “concessió subvenció per a l’adquisició i instal·lació de lluminàries solars en vies i camins rurals per als municipis de la província d’Alacant amb població inferior a 5.000 habitants, anualitat 2021” amb un import de 9.500 € i una aportació municipal de 1.934,50 €.