III CONCURS DE DECORACIÓ NADALENCA 2021

La Regidoria de Comerç de l’Ajuntament de la Romana ha convocat el III CONCURS DE DECORACIÓ NADALENCA PER A COMERÇOS LOCALS, amb la finalitat de promocionar, fomentar i potenciar el consum i el desenvolupament del comerç local.

Tots els establiments comercials ubicats al terme municipal de la Romana que desitgen participar, hauran de presentar la sol·licitud en l’oficina del Registre de l’Ajuntament fins el 10 de desembre de 2021.

Una vegada tancada la inscripció, el jurado nomenat a l’efecte, i previ avís als establiments participants, visitaran aquestos per a valorar la decoració duta a terme, ja siga interior i/o exterior.

S’exclouen de l’esmentada decoració els elements que es troben a la venda i es destinen a la decoració.

La decoració romandrà a l’establiment, com a mínim, des del 17 de desembre de 2021 fins el 7 de gener de 2022.

Els guanyadors es donaran a conéixer durant el Concert de Nadal que se celebrarà a la Casa de Cultura el 26 de desembre de 2021 a les 12:00 horas, atorgant-se els premis següents:

  • Primer premi: 500 euros.
  • Segon premi: 300 euros.
  • Tercer premi: 200 euros.