SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIES

S’inicia la substitució de lluminàries del sector dels carrers Doctor Pérez López, Sagrados Corazones, Carrer Monòver, carrer Major i adjacents; se substitueixen les antigues fanals LED que ocasionen moltes avaries per unes noves lluminàries de LED, aquest canvi d’il·luminació provocarà un augment d’estalvi i l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de la Romana.

Aquesta millora de les instal·lacions d’enllumenat públic està dintre de la modificació pressupostària amb romanents de tresoreria i superàvit del 2020, amb un import de  48.400€.

L’excés de lluminàries ofertades per l’empresa adjudicatària es destinaran a la substitució de lluminàries en la urbanització de Benesa (SUE-7) per a donar solució a les contínues avaries del sector.

L’Ajuntament de la Romana informa que si qualsevol veí/na desitja portar-se algunes de les fanals que s’estan substituint hauran de posar-se en contacte.