OBRA DE LA COBERTA DE LA PISTA POLIESPORTIVA

El passat dimecres 25 d’agost es van iniciar les obres de “COBERTA PISTA POLIESPORTIVA” dintre de la convocatòria de subvencions del Pla d’instal·lacions esportives 2007/2021 de la Diputació d’Alacant i la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports.

El cost d’aquestes obres és de 184.952,01 € finançat per la Diputació d’Alacant en 40.514,71€, per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports en 40.514,71 i l’Ajuntament de la Romana en 103.922,59€. Aquestes obres tindran un termini d’execució fins a mitjan octubre.

Dintre de les obres de la coberta de la pista poliesportiva es durà a cap la prolongació de la coberta per a cobrir la pista de galotxes.

Els tècnics han programat totes les actuacions necessàries per a evitar en allò possible molèsties als usuaris. Malgrat tot, l’execució d’aquesta obra provocarà determinats inconvenients que pretenem reduir al màxim possible. En aquest sentit, durant el període que duren les obres quedaran inhabilitades les pistes de tennis i la pista poliesportiva.