ES CONVOQUEN LES AJUDES PER A MATERIAL CURRICULAR DESTINADES A L’ALUMNAT D’INFANTIL I PRIMÀRIA PER AL PRESENT CURS

Un any més la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de la Romana aprova la convocatòria per a concedir ajudes per al material curricular destinades a l’alumnat empadronat en el municipi i que cursarà Educació Infantil o Primària durant el present curs 2020-2021.

Enguany, a causa del confinament com a conseqüència de la pandèmia, l’Ajuntament ha considerat el sobrant del curs passat i, en conseqüència, varien les quantitats assignades cada nivell. A més s’afig la novetat del material assignat a l’alumnat del Primer Cicle d’Infantil, matriculat a l’Escola Municipal La Balseta.

Els xiquets d’Infantil continuaran sense llibres de text i treballaran amb material curricular. En conseqüència, les quanties de les ajudes seran de 40 € per a Primer Cicle d’Infantil; 78 € per a Infantil de 3 anys; 45 € als alumnes d’Infantil de 4 anys; 42 € per als xiquets de 5 anys i de 15 euros per a l’alumnat de Primària destinat al material curricular. Tota la despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària corresponent dotada amb 6.000 euros.

Els beneficiaris de les ajudes seran els alumnes empadronats a La Romana i que estiguen matriculats a l’Escola Infantil Municipal “La Balseta” i el CEIP La Romana o, en qualsevol altre, sempre que siga per Dictamen d’Escolarització.

El termini de sol·licitud serà del 29 d’octubre al 13 de novembre de 2020 tots dos inclusos.

Les bases es troben annexes a aquest comunicat així com la instància de sol·licitud (ANNEX I).

Els alumnes que no consten en les llistes oficials de matriculació remeses pel centre a l’Ajuntament, hauran de presentar un certificat de matrícula del CEIP “La Romana”.