“CREA POBLE”, ESPAI MULTICULTURAL PER Al REFORÇ DE LA COMUNITAT I EL MESTISSATGE.

L’Ajuntament de La Romana dona per finalitzat el servei “CREA POBLE”, espai multicultural per al reforç de la comunitat i el mestissatge.

Aquest programa ha sigut subvencionat per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant dins de la convocatòria de subvencions per a ajuntaments en matèria de residents internacionals per un muntant de 3.000 euros.

El programa ha consistit principalment en l’eliminació de les barreres que troben els residents estrangers en el nostre municipi a l’hora de relacionar-se amb l’administració, sobretot quant al desconeixement de la llengua i dels procediments administratius.