XARRADA DE LA UNIÓ DE CONSUMIDORS D’ALACANT

                L’Ajuntament de La Romana organitza per a aquest dijous 30 de maig a les 19.00 hores en la segona planta del Centre de Convivència la 3a Edat una xarrada informativa a través de la Unió de Consumidors d’Alacant. Aquestes xarrrades informatives a la ciutadania es realitzen a través d’un conveni amb la Diputació d’Alacant, així mateix es realitzaran els tràmits i gestions de tots els casos de denuncies de consumidors del nostre municipi que se presenten en l’esmentada associació.

                La conferència anirà dirigida a donar a conéixer, entendre i previndre el frau bancari.

CONCURS DE CARTELL I PORTADA DEL LLIBRE DE FESTES 2024

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

La Regidoria de Festes de l’Ajuntament de La Romana, amb el propòsit de fomentar la participació ciutadana en les Festes Patronals i de Moros i Cristians, la cultura, els valors i les senyes d’identitat del municipi convoca el “CONCURS DE CARTELL I PORTADA DEL PROGRAMA DE FESTES 2024”

PARTICIPANTS

Podrà participar qualsevol persona, únicament es podran entregar un màxim de dos treballs per participant, sempre que els treballs siguen originals i inèdits i no hagen estat premiats en cap altre concurs.

DIFUSIÓ

Es convocarà el concurs a través dels mitjans més oportuns per a donar la màxima difusió i facilitar la màxima participació: taulell d’anuncis de l’Ajuntament, pàgina web i xarxes socials municipals, cartells, fullets informatius, etc…

LEMA

La temàtica serà lliure però fent referència a les senyes d’identitat i culturals de La Romana i les seues festes; i d’obligada aparició:

“FESTES PATRONALS I DE MOROS I CRISTIANS. LA ROMANA – 2024. Del 15 al 19 d’agost”

TERMINI, FORMA I LLOC D’ENTREGA

Els treballs hauran d’entregar-se fins al 21 de juny de 2024 a les 14:00 hores a l’oficina del Registre de l’Excel·lentíssim Ajuntament de La Romana. Plaça Gómez Navarro, 1 – 03669 LA ROMANA.

Haurà d’anar en un sobre tancat amb la inscripció: “CONCURS DE CARTELL I PORTADA DEL PROGRAMA DE FESTES 2024”; i contindrà:

  • Cartolina amb l’obra sense firmar i amb el lema de l’obra escrit per darrere o suport rígid, amb l’arxiu del treball (en cas de ser digital).
  • Sobre tancat amb la inscripció del lema de l’obra, a l’interior del qual apareixeran les dades de l’autor/a (Nom, Cognoms, DNI, Adreça i Telèfon de contacte)

ORGANITZA

Regidoria de Festes de l’Excel·lentíssim Ajuntament de La Romana.

TÈCNICA

Tècnica i procediment lliures excloent colors daurats, platejats i fluorescents, presentats de dues maneres possibles:

  • Digitalment en format JPG.
  • Cartolina format Din-A4

PREMI

S’estableix un únic premi de 200 €, la impressió i publicació del cartell guanyador així com la publicació de l’autoria de la portada al programa de festes.

JURAT

La Regidoria de Festes nomenarà un jurat de cinc persones entre els membres de la Comissió de Festes que elegirà la portada guanyadora sense conéixer l’autor/a.

La decisió del Jurat es farà pública a través de la pàgina web i xarxes socials municipals el 26 de juny de 2024.

OBRES

L’obra premiada, així com els drets reproducció queden en propietat de l’Ajuntament de La Romana.

Amb totes les obres presentades al concurs, la Regidoria de Festes organitzarà una exposició del 1 al 31 de juliol de 2024. Després d’aquesta data, les obres no seleccionades podran ser retirades en els quinze dies següents en l’horari d’obertura de l’Ajuntament. Les obres no retirades quedaran en propietat de l’Ajuntament de La Romana.

La Regidoria de Festes es reserva el dret a inserir les obres presentades tant en la pàgina web i xarxes socials municipals com al programa de festes.

El fet de concursar suposa la total acceptació d’aquestes bases.

OBRA DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT I ASFALTAT

Dimecres passat 25 d’abril es va mantindre una reunió entre l’oficina d’urbanisme de l’Ajuntament de La Romana, el projectista, la direcció d’obra, l’empresa adjudicatària i l’Alcaldia de La Romana per a marcar les pautes per a l’inici de les obres de “RENOVACIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT I MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ DE VIÀRIES 1a FASE” dins de la convocatòria de subvencions del Pla PLANIFICA 2020 de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.

El cost d’estes obres és de 679.863’33 € que es financen per la Diputació d’Alacant en 577.883,83 € i l’aportació municipal de l’Ajuntament de La Romana en 101.979,50€. Estes obres tindran un termini d’execució de 6 mesos amb un inici d’obres aproximadament per al 25 maig.

Estes obres s’emportaran en una 1a fase que consistirà en la renovació de la xarxa de sanejament i asfaltat de carrers, així com el canvi de col·lector principal fins a arribar a la depuradora.

Els tècnics han programat totes les actuacions necessàries per a evitar en la mesura del possible les molèsties als ciutadans. Malgrat això, l’execució d’esta obra provocarà determinats inconvenients que pretenem reduir i solucionar al màxim. En este sentit, durant el període que duren les obres es produiran talls de carrers dels quals s’informarà els veïns del carrer corresponent amb temps d’antelació al tall.

SANT ISIDRE 2024

DIMECRES, 15: “FESTIVITAT DE SANT ISIDRE LLAURADOR”

   19:00 h.- A l’Ermita, missa en honor al Sant oficiada pel nostre rector Juan Eugenio Blay.

   DISSABTE, 18

   17:00 h.- A la Plaça del Mercat “Tardeo” amb l’actuació del grup “SUPERHITS”.

   19:30 h.- Des de l’ermita amb la música de la Societat Instructiva Musical Romanense acompanyarem en romeria el Sant fins a l’església i, a continuació, celebració de la missa.

   22:30 h.- A la Replaceta, verbena a càrrec del “TRIO SHAKARA”

   DIUMENGE, 19

   12:30 h.- Missa en honor a Sant Isidre.

   18:30 h.- Des de la Casa del Poble eixirà la desfilada de carrosses, la Banda de Música de La Romana i La Colla de dolçainers i tabaleters “Els ous i el sarnatxo” fins a l’església per a acompanyar en romeria el Sant fins a la seua ermita. A l’arribada, com sempre, hi haurà una “PICAETA”. (Vi oferit per la BODEGA COOPERATIVA DE LA ROMANA)

PLE ORDINARI

S’ha convocat Sessió Plenària de l’Ajuntament de La Romana per a dimarts que ve 7 de maig de 2024 a les 20.00 hores en el saló de plens amb el següent

ORDE DEL DIA

a)     Part resolutiva

1.      Aprovació de l’acta en esborrany de la sessió ordinària del Ple de data 8 de febrer de 2024.

2.   Aprovació inicial de l’Estudi Ambiental i Territorial Estratègic i exposició de modificació estructural del PGOU en compliment de Sentència del TSJ de la Comunitat Valenciana núm. 1769, de 2 de desembre de 2009 i Sentència de 30 d’octubre de 2013 de la Secció quinta de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem.

3.   Moció del Grup Popular d’Adhesió al Conveni marc de col·laboració entre la FVMP i la Generalitat per a mobilitzar sòl públic existent per a la promoció i construcció d’habitatge públic.

4.      Aprovació inicial del Pressupost municipal per a l’Exercici 2024.

b)  Activitat de control

1.      Dació de compte de la Liquidació de l’Exercici Pressupostari 2023.

2.      Dació de comptes de Decrets d’Alcaldia des de núm. 15 de data 16 de gener, fins a núm. 148 de data 28 de març de 2024.

c)      Precs i preguntes

LA ROMANA URBAN FEST

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de La Romana en col·laboració amb l’Associació Cultural Moviment i Art Urbà organitzen el URBAN FEST LA ROMANA 2024.

Subvencionat per la Diputació d’Alacant, tindrà lloc dissabte que ve 11 de maig al parc Dr. Pérez López amb el següent programa:

El divendres 10 de maig a les 18.00 hores se celebraran en el Pub Karkoma Batalles de Freestyle. A les 20.00 hores continuarem amb un 1vs1 de Breaking (Concrete) al Carrer Major, 11, a l’altura del Pub. I a les 23.00 h. en el mateix lloc, havent sopat, tindrem una pre party amb Dj Rafaka.

El dissabte 11 de maig al matí, a les 11.00 h, Grafiti en Viu en la paret del Camp de Futbol (Pi de la Vaca) i Competició RC Crawler al parc Dr. Pérez López. Deixa’t sorprendre per l’art urbà mentres els nostres talentosos artistes donen vida als murs amb els seus vibrants grafitis! A més, no et perdes l’emocionant competició de RC, on els experts en control remot demostraran les seues habilitats i destresa, autèntics reis del camí i la sendera.

A la vesprada i nit, prepara’t per a gaudir dels millors ballarins i MCs de l’escena. Durant les competicions de dansa comptarem amb les actuacions d’artistes convidats.

15.30 h.- Inscripcions Allstyles.                  16.30 h.- Començament Filtres.

16.30 h.- Inscripcions Breaking.                 17.30 h,. Començament Filtres.

No et perdes este dia èpic ple de cultura, música i art urbà!

T’esperem l’11 de maig per a gaudir junts d’un dia autèntic d’Hip hop!

10 de maig / Carrer Major, 11

11 de maig / Parc Dr. Pérez López

LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2023 LLANÇA DE NOU RESULTATS POSITIUS

Des de la Secretaria-Intervenció i l’Alcaldia de l’Ajuntament de La Romana s’ha procedit a la liquidació corresponent al pressupost municipal de l’exercici 2023, presentant de nou, per nové any consecutiu, resultats molt positius.

Malgrat les grans inversions dutes a terme al llarg de l’exercici, els fons líquids a data de 31 de desembre eren de 2.148.482’95 €, la qual cosa ha suposat un augment de més del 8% respecte a l’exercici anterior; es redueix lleugerament el romanent de tresoreria per a despeses generals i inversió amb encara una important quantitat disponible d’1.594.384’73 € i un superàvit que aconsegueix la quantitat de 466.726’86 €, incrementant considerablement el superàvit de l’exercici anterior en més d’un 150%.

            De nou, un any més, els comptes de l’Ajuntament de La Romana continuen encadenant resultats molt positius; el que permetrà al Govern Local la incorporació d’importants quantitats del romanent de tresoreria per a inversions molt necessàries i que resultaran molt beneficioses per al nostre municipi.