BONO CONSUM 2023

L’Ajuntament de La Romana llança per tercer any consecutiu la campanya dirigida al consumidor final per a fomentar el consum durant les pròximes setmanes en el comerç local de La Romana. Esta campanya també està subvencionada per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant amb 61.133 €, dins de la “CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA D’ALACANT PER A CAMPANYES DE FOMENT DE CONSUM: BONO-CONSUM 2023”

Des del 27 d’octubre al 17 de novembre de 2023 es podrà recollir per part de la població de La Romana els Bono-consum de 34 € (per a una compra mínima de 50 €) en l’horari de 10.00 a 13.00 i de 16.30 a 20.00 hores en el centre de Joventut, fins a esgotar els 1.798 bons emesos. Transcorregut este termini si quedaren bons sense recollir s’obrirà un nou termini de recollida de bons obert a tota la ciutadania fins a esgotar la totalitat dels bons emesos.

Requisits per a poder obtindre el Bo-consum:

1.            Estar empadronada/o amb anterioritat al 31 de desembre de 2022. A més, les dades del Padró d’habitants de l’Ajuntament de La Romana, hauran d’estar correctament actualitzats: nom, cognoms, document d’identitat, adreça de l’habitatge i les renovacions pertinents.

2.            Ser major de 18 anys amb anterioritat al 31 de desembre de 2022.

3.            Estar en possessió de document nacional d’identitat en vigor (DNI, NIE, Passaport).

Els veïns podran gastar els seus bons del 27 d’octubre al 3 de desembre de 2023 en tots els establiments adherits a la campanya.

ESTABLIMENTS ADHERITS:

VICENTE AMORÓS

CORTIHER

AGROLOTEN

PANADERÍA MANOLO

AUTOSERVICIO MARTÍNEZ

ESPORTS ZEUS

FARMACIA FRANCISCA SANZ

PAPERERIA LA MOLI

AUTOTALLERES LA ROMANA, S.L.

AUTOSERVICIO CENTRAL

RESTAURANTE POLIDEPORTIVO

ESTÉTICA MARIVI PACHECO

TABERNA DE PASTORA

AUTOSERVICIO CANTÓ

LURI PELUQUEROS

JOYERÍA LA ROMANA

LA ROMANENSE

METÁLICAS JOSE MARI SLU

PELUQUERÍA REME NAVARRO

EL BRESSOL

CARNICERÍA JOSÉ MIGUEL RICO

CARNICERÍA PERFECTO

RESTAURANTE CAFETERÍA TÍVOLI