IMPLANTACIÓ DE SISTEMA D’OBERTURA AUTOMÀTIC EN EL GIMNÀS

La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de La Romana ha instaurat el sistema d’obertura automàtic per al gimnàs municipal. Aquesta iniciativa permet ampliar l’horari d’ús d’aquesta instal·lació de dilluns a diumenge de 6.00h a 23.00h.

Els usuaris amb carnet actiu o aquells que adquireixin un nou bo podran obtenir accés al gimnàs a través de l’APP TTLOCK. Solament podran beneficiar-se d’aquest servei els posseïdors/es del carnet anual o trimestral, quedant excloses les entrades d’un sol ús o els bons de 10 sessions.

Aquest sistema funciona a través d’una APP instal·lada en un dispositiu mòbil. L’usuari ha d’instal·lar l’aplicació i registrar-se tal com s’explica al manual adjunt. Una vegada registrat/da hauran d’emplenar un qüestionari en el qual se sol·licita l’accés al gimnàs. En un termini de 24-48 hores es farà efectiva la sol·licitud i els usuaris podran gaudir d’aquest servei.