NETEJA I DESBROSSAMENT DE CAMINS

L’Ajuntament de La Romana ha rebut de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant una subvenció dins de la convocatòria de Subvencions de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Sectors Productius (Línia 4) per a la neteja i desbrossament de camins de titularitat municipal anualitat 2023.

La quantitat destinada per a aquesta actuació han sigut 3.630’00 € dels quals han sigut subvencionats per l’Excma. Diputació d’Alacant 3.000€ per al desbrossament i neteja de marges de camins municipals.