REMODELACIÓ DE LA PLAÇA GÓMEZ NAVARRO

S’han donat per acabades les obres de remodelació de la plaça Gómez Navarro inclosa la zona del Calvari.
Aquesta obra ha consistit en la remodelació de la plaça eliminant els murs perimetrals fins a aconseguir tindre una plaça oberta i amb una millora en l’evacuació d’aigües pluvials que provocaven l’embassada. També s’ha eliminat la rajola perimetral de l’ajuntament, les rampes i els escalons d’accés a aquest. S’ha millorat l’accessibilitat eliminant l’escala des del carrer Cervantes, realitzant aquest accés a través d’una rampa a la plaça de l’Ajuntament i donant continuïtat a la part del Calvari, on s’ha eliminat l’accés a través d’escalons.
Tota la pavimentació de la plaça s’ha realitzat amb formigó remolinat; s’ha canviat el mobiliari urbà, com a bancs i papereres. També s’ha canviat tota la instal·lació elèctrica realitzant un banc corregut il·luminat de 18 metres.
Per al recobriment de murs, banc i jardineres s’ha utilitzat pedra calcària de Bateig, i per a la façana i l’entrada de l’Ajuntament s’ha utilitzat granit negre.
Aquesta obra ha sigut finançada per l’Excma. Diputació d’Alacant a través del PLA +A PROP 2020 amb un import 139.670’30€ i una aportació municipal de 27.636’34€ el que suposa un cost total de 167.306’70€.