MODERNITZACIÓ DE LA IL·LUMINACIÓ DE L’ESPAI ESCÈNIC A LA CASA DE CULTURA

Al llarg del mes de desembre s’han dut a terme les obres per a substituir el sistema d’il·luminació de l’escenari de la Casa de Cultura.

La instal·lació existent presentava deficiències a causa de l’obsolescència tècnica de la instal·lació i a la incorporació addicional i sense control d’elements posteriors sense complir cap mena de regulació. Aquesta circumstància donava lloc a l’existència d’un sistema d’il·luminació de l’escena deficient per a les necessitats municipals d’acord amb les activitats artístiques que es realitzen periòdicament a més de mancar de les garanties de funcionament i condicions de seguretat necessàries per al correcte ús de la sala.

Les obres realitzades per l’empresa PORTES ILUMINACIÓN Y SONIDO, S.L. han consistit en la substitució del cablejat existent del sistema d’il·luminació i la incorporació de components de la instal·lació (barres d’electrificació, armari RACK per a centralització de les connexions, focus i bresques d’il·luminació) així com el subministrament, muntatge i instal·lació de sistema electrònic de control d’il·luminació de 1024 eixides i monitor incorporat.

El pressupost total de l’obra ha sigut de 48.347’97 euros, per a això s’ha rebut una subvenció per part de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana de 26.861’85 euros prevista en el Pla de recuperació, transformació i resiliència per a finançar la modernització i gestió sostenible de les infraestructures de les arts escèniques i musicals de la Comunitat Valenciana.

La resta del pressupost, és a dir, 21.486’12 euros s’han finançat a càrrec del Romanent de Tresoreria del Pressupost Municipal.