BONO-CONSUM NADAL 2022

L’Ajuntament de La Romana llança la campanya dirigida al consumidor final per a fomentar el consum durant el pròxim Nadal en el comerç local de la Romana, aquesta campanya també està subvencionada per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant amb 27.325 €, dins de la “CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A AJUNTAMENTS PER A LA REALITZACIÓ DE CAMPANYES DE FOMENT DE CONSUM: BONO-CONSUM NADAL EN ELS SEUS MUNICIPIS, ANUALITAT 2022”

Des del 12 al 23 De desembre de 2022 es podrà recollir per part de la població de la Romana els Bono-consum de 18€ en l’horari de 11.00 a 14.00 a l’Ajuntament i de 16.30 a 20.00 hores en el centre de Joventut, fins a esgotar els bons emesos.

Requisits per a poder obtindre el Bo-consum:

1.            Estar empadronat/da amb anterioritat a l’1 de gener de 2022. A més, les dades del Padró d’habitants de l’Ajuntament de La Romana, hauran d’estar correctament actualitzades: nom, cognoms, document d’identitat, adreça de l’habitatge i les renovacions pertinents.

2.            Ser major de 18 anys amb anterioritat al 31 de desembre de 2021.

3.            Estar en possessió de document nacional d’identitat en vigor (DNI, NIE, Passaport).

Els veïns podran gastar els seus bons del 12 al 24 de desembre de 2022 en tots els establiments adherits a la campanya.